Middelalder og renæssance.

 

Se også Codices Latini Haunienses og Fragmenta Latina Hauniensia.

 

Samlinger: GKSNKS, Thott, Additamenta, E donatione variorum, Fabricius' samling, Andre manuskripter.

Samling:

GKS:

GKS 18, 2º, Basilius Magnus: Homiliæ super Psalmos (etc.), 12. årh. 
GKS 19 2º
, Basilius Magnus: Homiliae, ca. 1350
GKS 79 2º
, "Den menneskelige frelses spejl". Tyskland, ca. 1430
GKS 80 2º, "Den menneskelige frelses spejl". Tyskland, 1400-50
GKS 271 2º, Tycho Brahe: Elixyr Tychonis. Danmark, 16. århundrede
GKS 316 2º, Tycho Brahe: Observationes planetarum. Danmark, 1596
GKS 487 2º, Udvalgte tekster til Frankrigs historie m.m., 14. århundrede 
GKS 1154 2º, Hardenbergs codex. Norske love, 14.-16. århundrede
GKS 1343 4º, Basilius Magnus, Ascetica, 11. århundrede
GKS 1391, 4º, Martin Luther: Dass diese Worte Christi ..., 15?? 
GKS 1606 4º, "Kristina Psalteret". Paris, ca. 1230
GKS 1607 4º, Bønnebog. Frankrig, 1400-tallet
GKS 1610 4º, Bønnebog på latin. Frankrig, 1475-1500
GKS 1633 4º, Bestiarius. England, 15. århundrede
GKS 1823 4º, Tycho Brahe:  Prins Hans' Nativitet, 1583
GKS 1824 4º, Tycho Brahe: Meteorologiske observationer 1563 f.f.
GKS 1872 4º, Gudelige sange, 1541
GKS 1874 4º, Henrich Lübeck: Nodebog for trompet, 1598
GKS 1875a 4º, Magnus Thomsen: Nodebog for trompet, 1598
GKS 2052 4º, Giacomo Castelvetro: Il Significato d'alquanti Proverbi italiani 
GKS 2053 4º,  Ludovico Castelvetro: Spositioni sopra Dante
GKS 3453 8º, Manuale fra Notmark. 14. århundrede
GKS 3466 8º, Bestiaire. England, ca. 1300
GKS 3484 8º, Arzneibuch . Tyskland,1468 

NKS:

NKS 24 2º, Tekststykker af Philipp Melanchthon, Martin Luther og Johannes Bugenhagen, 1542
NKS 84 b 2º, Illustreret lægebog. 16. århundrede (74 x 54 cm)
NKS 90 b 2º, Beate Hildegardis cause et cure de mundi creatione, 13. århundrede
NKS 138 4º. Et islandsk graduale. 16. århundrede
NKS 165 4º. Jehan Daniel: Les Obfuscations du Monde, 1515-1524
NKS 167 b 4º. Waldere-fragmenterne. 11. århundrede
NKS 2237 4º. Södermannalag. Svensk lovhåndskrift. Ca. 1350
NKS 4960, 4º, Sticherarion, 14. århundrede
NKS 50 h 8º, Bønnebog. Flandern (?), 1500-1525
NKS 66 8º, Henrik Harpestræng: Liber Herbarum, Danmark, 1400-tallet 
NKS 901 8º, Illustreret bondealmanak på pergament, 1513.

Thott:

Thott 44, 2º, Johannes Chrysostomus, Homiliæ in Iob. Homiliæ in Genesin. 9.-10. årh.
Thott 45, 2º, Johannes Chrysostomus, Homiliæ in Genesin. 10.-11. årh.
Thott 143 2º
, "Folkungepsalteret" (f. 1 recto - 18 recto). England, 1175-1200
Thott 174 2º, Valerio Marcellini: Il Paruta overo dell' Immortalità dell' anima. Padova, 1590'erne
Thott 290 2º, Krigskunst. Bayern, 1459
Thott 4 4º, Biblen på svensk, 15. årh.
Thott 21 4º, De fire evangelier på latin. Lund, ca. 1150
Thott 517 4º, Legender. England, ca. 1370
Thott 547 4º, Tidebog. England, ca. 1370
Thott 291 8º, Chansons d'Amour. Frankrig, 1400-tallet 

Additamenta:

Add. 51 2º, Æbelholtbogen. Æbelholt ca. 1450

E donatione variorum:

E don var 12 2º, Johannes Chrysostomus, Basilius Magnus, Athanasius Alexandrinus, 14. årh.
E don var 13 2º, Varii tractatus Basilii Magni et orationes Gregorii Nazianzeni, 14. årh.
E don var 52 2º, Dødebog: Næstved-Kalendariet, Næstved ,1228-1250
E don var 140 4º, Esrum Klosters Brevbog. Esrum ,1496-1497

Fabricius' samling:

Fabricius 23 2º, Claudius Ptolemaeus: Geographia, 1250-1300
Fabricius 45, 4º, Johannes Chrysostomus: Breve , 11.-12. årh. 

Andre manuskripter:

Acc. 2011/5, Courtenaykompendiet, England 1300-tallet

Codex Holmiensis 37
, Jyske Lov, ca. 1280 (tilhører Kungliga Biblioteket i Stockholm, deponeret i Håndskriftafdelingen marts 2011)

Sprog:

Dansk: GKS 271 2ºGKS 1874 4º, GKS 1875a 4º, NKS 66 8º, Codex Holmiensis 37

(Old)Engelsk: NKS 167 b 4º

Fransk: GKS 487 2º, NKS 165 4º, NKS 50 h 8º, Thott 291 8º 

Græsk: GKS 18, 2º, GKS 19 2º, GKS 1343 4ºNKS 4960, 4ºThott 44, 2º, Thott 45, 2º, E don var 12 2º, E don var 13 2º, Fabricius 23 2º, Fabricius 45, 4º

Islandsk: NKS 138 4º

Italiensk: GKS 2052 4º, GKS 2053 4º, Thott 174 2o

Latin: GKS 316 2º, GKS 1606 4º, GKS 1607 4º, GKS 1610 4º, GKS 1633 4º, GKS 1823 4º, GKS 1824 4º, GKS 3453 8º, GKS 3466 8º, GKS 3484 8º, NKS 84 b 2º, NKS 90 b 2º, NKS 901, 8ºThott 143 2º, Thott 21 4º, Thott 517 4º, Thott 547 4º, Add. 51 2º, E don var 52 2º, E don var 140 4º, Acc. 2011/ 5

Norsk: GKS 1154 2º

Svensk: NKS 2237, 4ºThott 4 4º

Tysk: GKS 79 2º, GKS 80 2ºGKS 1391, 4ºGKS 1823 4º, NKS 24 2º, Thott 290 2º