Martinus Rørbye: Dagbøger 1830 og 1834-37


Martinus Rørbye, kobberstik af Erling Eckersberg, 1852.

Maleren Martinus Rørbye (1803-48) rejste i 1830 til Jylland og Norge, og i årene 1834-37 foretog han en længere udenlandsrejse til Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland og Tyrkiet. Under begge rejser førte han dagbog, som takket være en gave fra Mario Krohn i 1921 er bevaret i Håndskriftafdelingen (NKS 2923, 4º).


Martinus Rørbye: Skitse fra et marked i Thisted, 1830. 

Se "Dagbog paa en Reise i Nørre Jylland og en Deel af Norge i Aaret 1830" her.


Martinus Rørbye: Udsigt over Athen fra sydvest, 1836.

Se dagbogen fra udenlandsrejsen 1834-37 her.

Litteratur:
Georg Nygaard: Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830, Kbh. 1930 (med transskription og illustrationer).
Jørgen B. Hartmann: Fra Maleren Martinus Rørbyes Vandreaar. Meddelt paa Grundlag af Rejsedagbøger og Breve, Kbh. 1950.
Frans Lasson: Rørbyes tegninger, Kbh. 1992.