Litterære e-manuskripter

H. C. Andersen (1805-75): Manuskripter, dagbøger, papirklip, billedbøger, brevbiografi m.m.

Jens Baggesen (1764-1826): Dagbøger I-XLIV (1780-1825).

Herman Bang (1857-1912): Udkast til "Stuk" (1886).

Thorkild Bjørnvig (1918-2004): Manuskript til "Anubis".

Karen Blixen (1885-1962): Arkiv: Skitsebøger, Dagbog fra Paris, Syv fantastiske Fortællinger ("Digteren"), Out of Africa, Vinter-Eventyr (samt manuskriptudkast til "En opbyggelig Historie") m.m.

Georg Brandes (1842-1927):
- Dagbøger 1860-1927
- Manuskriptudkast til artikel om Henrik Pontoppidan
- Manuskript til 'Indledningsforelæsning om 'Emigrantlitteraturen' (udkast)'  
- Se også web-udstillingen Georg Brandes' 'skrivebord'

Leonora Christina: Den franske selvbiografi (1673).

Sophus Claussen (1865-1917): Manuskriptudkast til "Ekbátana".

Holger Drachmann (1846-1908): Notesbøger 1864-1905 (34 bd.) og manuskript til  "Jeg hører i Natten den vuggende Lyd".

Johannes Ewald (1743-1781): Manuskriptet til "Til Siælen. En Ode"

N.F.S. Grundtvig (1783-1872): Manuskript til "De levendes Land".

Knut Hamsun (1859-1952): Manuskript til "Mysterier" (1892) og "Jul i Aasen".

Ludvig Holberg (1684 - 1754): Brudstykke af Epistel nr. 447.

Ludvig Holberg (1684 - 1754): Don Ranudo.

Klaus Høeck (f. 1938): Digtsamlingerne Hjem (1985), Heptameron (1989), Eventyr (1992), 1001 digt (1995),  In Nomine (2001), Hsieh (2004), Palimpsest (2008) og Live (2012), oversat til engelsk af John Irons. Endvidere onlinedigte med titlen "Triptychon" (1999).

Per Højholt (1928-2004): Udkast  og manuskripter til digtsamlinger.

Henrik Ibsen (1828-1906): Manuskripter og breve i Det Kongelige Bibliotek.

J.P. Jacobsen (1847-1885): Mogens (1872) og Fru Marie Grubbe (1876).

Johannes V. Jensen (1873-1950): Kongens Fald (1900-01).

Søren Kierkegaard (1813-1855): Enten-Eller (manuskriptudkast til "Forord") Begrebet Angest (kladde, hæfte 1), Mit Forhold til 'hende'

Tom Kristensen (1893-1974): Manuskript til "Det er Knud, som er død".

Thøger Larsen (1875-1928): Manuskript til "Den danske Sommer".

Ivan Malinowski (1926-1989): Manuskript til "Myggesang".

Poul Martin Møller (1794-1838): Filosofiske værker og prosaarbejder samt tegninger fra en rejse til Kina 1819-21.

Henrik Pontoppidan (1857-1943): Korrespondance med brdr. Brandes.

Klaus Rifbjerg (1931-): Manuskripter til romanen Den kroniske uskyld og til digtsamlingerne Under vejr med mig selv, Konfrontation, Camouflage, Portræt, Voliere, Amagerdigte, Mytologi og Byens tvelys. 

Jens August Schade (1903-78): Manuskriptudkast til "Læren om Staten".

August Strindberg (1849-1912): Vivisections - Sensations Détraquées, 1894

Leo Tolstoj (1828-1910): Udkast til Krig og Fred (1 bl.)

Emil Aarestrup (1800-56): Manuskripter til udvalgte digte.

Se mere om danske forfattere i Arkiv for Dansk Litteratur.