Knud Rasmussen: Etnografiske Optegnelser

De 21 bind, der hermed tilgængeliggøres online, benævnte Knud Rasmussen selv 'Etnografiske Optegnelser', og de stammer hovedsageligt fra den 5. Thuleekspedition. Optegnelserne, der udgør del 2 af Knud Rasmussens arkiv, dækker et bredt spektrum af eskimoernes levevis og kultur og er i en del tilfælde illustreret med Knud Rasmussens egne tegninger og skitser. Bindene er nummereret af Knud Rasmussen. Et evt. bind 11 er ikke bevaret, og det bind, der i denne udgivelse er nummereret som Bind 17a, er af Rasmussen selv nummereret som både XVI og XVII.
     Optegnelserne bringes i deres helhed, dvs. med alle beskrevne blade, dog er længere sammenhængende partier af ubeskrevne blade i flere tilfælde spunget over. Fremvisningssystemet (eRez) gør det muligt at vælge en enkelt side i de viste opslag og zoome ind på siden. Det er ligeledes muligt at vende siderne i de tilfælde, hvor Knud Rasmussen benytter de enkelte bind både forfra og bagfra. I de tilfælde hvor længere partier er indført bagfra, vises siderne ligeledes bagfra.

Bind I, 18,5 x 22,5 cm, 1923

Bind II, 18,5 x 22,5 cm, februar 1923

Bind III, 18,5 x 22,5 cm, 14. 6. - 2. 9. 1923

Bind IV, 18,5 x 22,5 cm, sommeren 1923

Bind V, 21 x 17,5 cm, 18. 12. 1923 -

Bind VI, 18,5 x 22,5 cm, udat.

Bind VII, 18 x 21,5 cm, 20. 3. 1924 -

Bind VIII, 21,5 x 18 cm, 22. 3. 1924 -

Bind IX, 10,5 x 17,5 cm, marts 1924

Bind X, 10 x 16 cm, udat.

Bind XII, 10 x 16,5 cm, juni 1924

Bind XIII, 10,5 x 18,5 cm, 7. 6. 1924 -

Bind XIV, 10,5 x 18,5 cm, 20. 6. - 27. 6. 1924

Bind XV, 10,5 x 18,5 cm, 28. 6. - 27. 7. 1924

Bind XVI, 10,5 x 18,5 cm, 27. 7. - 15. 8. 1924

Bind XVII, 10 x 16,5 cm, 15. 8. 1924 -

Bind XVIIa, 17 x 21,5 cm, udat.

Bind XVIII, 19,5 x 25,5 cm, udat.

Bind XIX, 10 x 16 cm, udat.

Bind XX, 19,5 x 25,5 cm, udat.

Bind XXI, 10,5 x 18,5 cm, udat.