Jens Baggesens dagbøger

Dagbogstegning af Jens Baggesen.

Med denne webudgivelse fremlægges Jens Baggesens dagbøger i deres helhed som digital faksimile og med den nummerering og dermed den (grundlæggende kronologiske) rækkefølge, som blev valgt ved indbindingen af de enkelte dagbøger og dagbogsfragmenter.

Hovedsamlingen, der har signaturen NKS 504 8º, består af 44 dagbøger, der omspænder årene 1780-1825, startende med den 16-åriges optegnelser fra skoletiden i Slagelse og afsluttende med enkelte optegnelser fra året før Baggesens død i 1826. Rejsedagbøgerne fra årene 1789-1790 og 1793-1795 udgør den mest intensivt beskrevne periode. Endvidere findes der en enkelt kalender med indførsler fra 1789 (Add. 383 d IV, 4º), der oprindeligt tilhørte Universitetsbiblioteket, men blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938.

Samtlige dagbogssider med indførsler af Baggesen er medtaget, i alt 4.173 sider. Fortløbende ubeskrevne opslag er ikke medtaget, og normalt er heller ikke trykte sider i eksempelvis kalendere medtaget, når de ikke har påskrifter af Baggesen selv.