Digte af Klaus Høeck

Klaus Høecks digtsamlinger Hjem (1985), Heptameron (1989), Eventyr (1992), 1001 digt (1995),  In Nomine (2001), Hsieh (2004), Heartland (2006), Palimpsest (2008), Live (2012) og Legacy (2015) er tilgængelige som elektroniske håndskrifter, oversat til engelsk af John Irons.
     Endvidere er onlinedigtene med fællestitlen "Triptychon.dk" (1999) tilgængelige. Se digtene her

Se digtsamlingen Home her
Se 'description' her
Se digtsamlingen Heptameron her
Se 'appendix' her
Se digtsamlingen Fairytales her
Se 'appendix' her

 

Se digtsamlingen 1001 her
Se 'appendix' her
Se digtsamlingen In nomine her
Se 'description' her
Se digtsamlingen Hsieh her
Se 'appendix' her

 


Se 'appendix' her


Se 'description' her


Se 'appendix' her


Betegnelsen "elektronisk håndskrift" kan umiddelbart lyde lidt selvmodsigende. Det er den ikke. Lige så lidt som det er selvmodsigende, at "Håndskriftafdelingen" i sine samlinger har dokumenter, der ikke er skrevet i hånden.

Hvor "Håndskriftafdelingen" først og fremmest signalerer, at det er en afdeling for samlinger af fysiske unika, uanset skriveredskab, markerer "elektronisk håndskrift", at der er tale om et unikum, der - kun - foreligger elektronisk, dvs. et dokument, der fra første færd er udformet elektronisk og som - uanset at det også kan materialiseres (udprintes/trykkes) - ikke i den konkrete elektroniske form er udarbejdet/færdiggjort til dette formål. Der er altså ikke tale om et dokument, skabt direkte for og med anvendelse af nettets muligheder, men om et dokument, der i stedet for at ligge i skrivebordsskuffen, ligger på en harddisk - indtil det også erhverves af og altså i givet fald tilgængeliggøres via Håndskriftafdelingen.

Fotografi af Klaus Høeck

Forfatteren Klaus Høeck (f. 1938) har siden debuten i 1966 udgivet næsten 30 digtsamlinger. Seneste udgivelse er digtsamlingen Legacy (2015). Den kan ses i engelsk oversættelse her.