FRAGMENTA LATINA HAUNIENSIA: Introduktion

LATINSKE FRAGMENTER I DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Det Kongelige Biblioteks “Fragmentsamling” udgør en selvstændig enhed blandt Håndskriftafdelingens samlinger. Den består af mere end 3350 løsrevne blade eller dele af blade fra middelalderlige håndskrifter. Hovedparten af fragmenterne er af pergament, et slidstærkt materiale, der har gjort dem velegnede til genbrug. En fortegnelse over samlingens stykker, ”Inventar over Det kongelige Biblioteks Fragmentsamling”, er udarbejdet af Merete Geert Andersen og Jørgen Raasted (Det Kongelige Bibliotek 1983).
De fleste fragmenter indeholder tekststykker på latin, men andre sprog, bl.a. græsk, dansk og tysk, optræder også. Mange fragmenter er rester af liturgiske bøger, hvorfor en del også rummer musikalsk notation.

En stor del af fragmenterne har været benyttet som omslag omkring arkivalier i det 16. og 17. århundrede. De blev overført fra Rigsarkivet til Det Kongelige Bibliotek i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. En anden gruppe af fragmenter stammer fra bind omkring bøger i Det Kongelige Biblioteks samlinger.
Der findes også fragmenter udenfor den egentlige Fragmentsamling. Det gælder bl.a. nogle fragmenter, der har tilhørt Frederik Rostgaard og senere indgik i Københavns Universitetsbibliotek. Disse blev nummereret af Andersen & Raasted men ikke optaget i ”Inventar over Det kongelige Biblioteks Fragmentsamling”. Det gælder også andre fragmenter fra Universitetsbiblioteket, hvis håndskrifter samlet blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938. Atter andre fragmenter er hverken blevet nummereret eller registreret i inventaret.

Den bibliotekariske pleje og forskningsmæssige udnyttelse af fragmenterne har i tidens løb vekslet mellem ligegyldighed og fokuseret studium. Enkelte fragmenter er blevet overført til Ny Kongelig Samling med status som selvstændige håndskrifter på grund af deres værdi som litterære, historiske eller palæografiske kilder, mens andre stykker i samlingen næppe er blevet studeret siden de var sider i hele bøger i middelalderen.
Blandt de fragmenter, der her gøres tilgængelige som digitale faksimiler, er nogle af samlingens ældste. Samlet illustrerer udvalget skriftens udvikling fra ca. 600 til ca. 1500.


BIBLIOGRAPHICA

Samlet oversigt over Fragmentsamlingen:

Merete Geert Andersen & Jørgen Raasted, Inventar over Det kongelige Biblioteks Fragmentsamling, Hafniæ 1983 (= Det Kongelige Bibliotek, Specialhjælpemidler 6)
 
Oftere benyttede referenceværker:

Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil I: Aachen - Lambach, ed. Birgit Ebersperger, Wiesbaden 1998

Hartmut Hoffmann, Bücher und Urkunden aus Helmarshausen und Corvey, Hannover 1992

Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926

Paul Lehmann, Skandinavische Reisefrüchte, Neue Folge, 2. Nachlese 3, in: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 25, 1938

E. A. Lowe, Codices latini antiquiores. A palaeographical guide to latin manuscripts prior to the ninth century, part X, Oxford 1963

E. A. Lowe [Loew], The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule. Second Edition prepared and enlarged by Virginia Brown, Roma 1980

Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, T. 1-3.2, Paris 1982-89 
 

Erik Petersen