Ejnar Mikkelsen (m. fl.): Dagbøger 1901-1945

1. Ejnar Mikkelsen: Dagbog fra ”Baldwin-Ziegler Polarexpeditionen” 26.7.1901 – 19.9.1901. (12,5 x 18 cm)

2. Ejnar Mikkelsen: Dagbog ”on the Baldwin-Ziegler Polarexpedition” 6.8.1901 – 19.9.1901.  (12,5 x 18 cm)

3. Ejnar Mikkelsen: Dagbog fra begyndelsen af Alabama-Ekspeditionen 20.6.1909 – 1.3.1910. (23 x 35,5 cm)

4. ”Ordrebog for Jagt ”Alabama” 28.8.1909 – 1.6.1910. (17,5 x 22 cm)

5. Ejnar Mikkelsen: Dagbog 25.9.1909 – 10.11.1909 samt andre optegnelser oktober-november 1909. (17,5 x 22 cm)

6. Ejnar Mikkelsen: ”Dagbog om Efteraars-Slædeturen til Lamberts Land” 25.9.1909 – 17.12.1909. (17,5 x 22 cm)

7. C.H. Jørgensen: ”Dagbog ført paa Skibet fra Foraarsslædeturens Begyndelse den 3die Marts 1910, sluttet” (15.6.1910).  (17,5 x 22 cm)

8. Wilhelm Laub: ”Dagbog under Capt. E. Mikkelsen's Fraværelse paa Slædetur til Lamberts Land” 3.10.1910 - 16.12.1910 samt ”Dagbog under Capt. Mikkelsen’s Fraværelse paa Slædeturen til Danmarks Fjord & videre vest paa” 24.5.1910 – 22.8.1910. (17,5 x 22 cm)

9. Ejnar Mikkelsen: ”Dagbog for Foraarsslædeturen i 1910”, nr. 1, 3.3.1910 – 10.6.1910. (17,5 x 22 cm)

10. Ejnar Mikkelsen: Dagbog, nr. 2, 1.10.1910 – 14.3.1911. (17,5 x 22 cm)

11. Ejnar Mikkelsen: Dagbog, nr. 3, 17.3.1911 – 14.11.1911. (17,5 x 22 cm)

12. Ejnar Mikkelsen: Dagbog, nr. 4, 15.11.1911 – 8.4.1912. (17,5 x 22 cm)

13. Ejnar Mikkelsen: Dagbog, nr. 5, 10.4.1912 – 23.7.1912. (17,5 x 22 cm)

14. Ejnar Mikkelsen: Dagbog 1.7.1921 – 31.3.1926. (19 x 23 cm)

15. Ejnar Mikkelsen: Dagbog 22.6.1932 – 4.8.1932. (18 x 23 cm)

16. Ejnar Mikkelsen: Dagbog 16.11.1944 – 5.2.1945. (16 x 20 cm)

_______________________________________________________________________

Ejnar Mikkelsen: Indberetninger til Komiteen for Alabama Expeditionen, 1911-12.

J. P. Koch: Vardeberetning til Mylius-Erichsen 8/6 1907, fundet af Ejnar Mikkelsen i Depotet paa Amdrups Land.

Vardeberetning til Mylius Erichsen 28/4 1907 af Gustav Thostrup og A. L. Wegener, funden af Ejnar Mikkelsen i Depotet paa Amdrups Land. Brev fra Chr. Bendix Thostrup til Hertugen af Abuzzerne 13/10 1908.