CODICES LATINI HAUNIENSES: Introduktion

LATINSKE HÅNDSKRIFTER I DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Det Kongelige Bibliotek publicerer som led i formidlingen af dets skatte håndskrifter fra ældre og nyere tid som digitale faksimiler

På webstedet Codices Latini Haunienses (CLH) er et udvalg af bibliotekets latinske håndskrifter gjort tilgængelige. Der er tale om håndskrifter fra ca. 600 til ca. 1600 med latinske tekster fra oldtid, middelalder og renæssance. Hovedparten er håndskrifter med latinske klassikere fra oldtiden, men CLH åbner tillige for håndskrifter med bibelske, liturgiske, hagiografiske, historiske og andre kilder. Hensigten er at give forskere, studerende og alle andre med interesse i fortidens bogstaver, tekster og billeder let og ubegrænset adgang til kilderne

Håndskrifterne gengives i deres helhed, og ledsages af introduktioner, oversigter over indholdet, samt kommentarer til enkeltsider, hvor det skønnes hensigtsmæssigt

Nye digitale faksimiler føjes løbende til CLH. Et udvalg af Det Kongelige Biblioteks omfattende samling af middelalderlige fragmenter kan studeres på et nabo-websted til dette, Fragmenta Latina Hauniensia


SIGNATURER, SAMLINGER, BIBLIOGRAFISKE OPLYSNINGER

Signaturer for håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek består af et samlingsnavn (ofte, som her, i forkortet form) efterfulgt af et nummer og angivelse af format (2°, 4° or 8°). Latinske håndskrifter fra middelalderen forefindes i følgende samlinger:

Add. = Additamenta
E don. var. = E donatione variorum
Fabr. = Fabricius´ Samling
GKS (Gl. kgl. Saml.) = Gammel Kongelig Samling
NKS (Ny kgl. Saml.) = Ny Kongelig Samling
Thott = Thottske Samling

Latinske håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek er katalogiseret i: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926 [tilgængelig online her]

Ca. 835 håndskrifter er beskrevet i Jørgensens katalog. Samlingerne Additamenta, E donatione variorum og Fabricius' Samling tilhørte Københavns Universitetsbibliotek indtil de blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938. Håndskrifter i disse samlinger er ikke medtaget i Jørgensens katalog og afventer endnu en grundig kodikologisk analyse

Detaljerede bibliografiske oplysninger om de enkelte håndskrifter er anført i indledningerne til de digitale faksimiler

Erik Petersen