Søgevejledning til Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi

af chefkonsulent Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek

Søgning i Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB-basen) sker ved valg af rex.kb.dk/bibliografier og herefter ved valg af Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi i menuen umiddelbart under søgeboksen. DLB-basen er en del af Det Kongelige Biblioteks søgesystem REX.

Der er to forskellige søgesider, enkel søgning og avanceret søgning, som giver forskellige muligheder for at foretage afgrænsninger, inden søgningen. Søgesiderne til bibliografier er sat op som de generelle søgesider i REX, hvorfor der nedenfor beskrives, hvilke funktioner der kan anvendes i DLB – og hvilke ikke.

Alle oplysningerne i bibliografien kan søges som fritekst, men ønsker man specifikt at søge materiale om en bestemt forfatter, sættes forfatternavnet som Emne. Se endvidere afsnittet nedenfor Søgning efter forfattere i DLB.

! bemærk: Brug af knappen til ny søgning indebærer, at valgmenuen nulstilles til alle bibliografier, og at DLB derfor skal vælges igen.

Enkel søgning er standardsøgningen i DLB-basen. I de efterfølgende eksempler er vinkelklammer – dvs. < og > – brugt til at omkranse eksempler på søgeord.


Enkel søgning
Du kan søge på et eller flere ord. Hvis du skriver flere ord, søges der efter poster, som indeholder de pågældende ord uanset placering i posten. Skriver du flere ord i anførselstegn, søges på ordene stående i sammenhæng. Du kan også undlade at skrive et ord fuldt ud og bruge “?” som afslutning for at dække flere beslægtede ord i én søgning. Se nærmere om disse muligheder under Kombineret søgning.


Visning af poster
Posterne præsenteres som standard i et kort format, hvor klik på titlen giver alle informationer om den pågældende artikel/bog I fuldt format. Det eller de ord, som du har søgt på, bliver markeret med gult.

I fuldt format står sidst valgmuligheden se om materialet findes på biblioteket. Ved valg af dette udføres en søgning på titel (for bøger) eller titel på tidsskrift/antologi (for artikler) i Det Kongelige Biblioteks kataloger efter materialet.


Der kan også stå kb links, hvis der er en online adgang til en artikel. Bemærk, at denne kan være forbeholdt brugere, som befinder sig i en af Det Kongelige Biblioteks bygninger og/eller har fjernadgang som studerende eller ansat ved Københavns Universitet. Det Kongelige Bibliotek arbejder med at udvikle disse funktioner, og den præcise udformning vil derfor kunne blive ændret – og forbedret!

Valg af skaf (bestilling af materiale, som Det Kongelige Bibliotek ikke måtte eje) forudsætter, at du er logget ind som låner på Det Kongelige Bibliotek.


Avanceret søgning
Trykker du på knappen avanceret søgning, kommer du til den udvidede søgeside, hvor du kan afgrænse søgningen ved hjælp af en række forskellige dropdownmenuer. Vær opmærksom på, om DLB skal vælges igen: det sker nederst under Samling.

De tre menuer øverst giver dig mulighed for at lave sammensatte søgninger, hvor du kan kombinere forskellige søgninger i specifikke felter med de såkaldte operatorer og/eller/ikke i dropdownmenuen til højre.

! bemærk: Hvis du benytter flere linjer med forskellige operatorer, grupperes først de linjer, der er forbundne med ikke, derefter dem, der er forbundne med og og til sidst dem, der er forbundne med eller. (Læs mere om boolske operatorer og gruppering nedenfor).

I de specifikke felter kan du udover at søge på titel, forfatter og udgivelsesår også søge på litteratur om en forfatter ved at vælge emne. Med valgmuligheden alle felter søger du i alle felter, hvilket umiddelbart er samme funktion som enkel søgning, men som sammen med specifik søgning i de andre menuer kan bruges til at afgrænse en søgning.

De øvrige valgmuligheder i de tre menuer er uden effekt i DLB-basen (dvs. at hverken opstilling, isbn, issn, dewey, dk5 eller klassifikation / emnekoder giver resultat).

Hvis du skriver mere end et søgeord i et felt, kan du med den midterste menu vælge, om du vil søge med ordene i rækkefølge eller ej. Du kan også vælge at se alle opslag, der starter med et søgeord, hvis du søger på titel.

I avanceret søgning kan du yderligere afgrænse ved hjælp af menuerne for materialetype og sprog samt på udgivelsestidspunkt under overskrifterne Startdato
og Slutdato. For DLB giver brug af valgmenuerne dag og måned i de to første bokse ikke ekstra nøjagtighed, idet alene den tredje boks for årstal i praksis kan anvendes.


Søgning efter forfattere i DLB
Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom der er en stor saggruppe med navnet Enkelte forfattere, så er litteratur af en forfatter ikke placeret her, men i saggruppen Udgaver. Endvidere gælder, at artikler og bøger med omtale af flere forfattere er placeret under Litteraturkritik og -teori. Derfor er fritekstsøgning efter materiale om forfattere et vigtigt supplement til søgning med Emne.

! eksempel: I skrivende stund giver fritekstsøgningen <“klaus rifbjerg”> 188 fund, mens søgning som Emne <“klaus rifbjerg”> under avanceret søgning giver 170 fund. Men der er 118 fund, som ikke har Klaus Rifbjerg som emne. Det er f.eks. udgaver af Klaus Rifbjerg og artikler under Litteraturkritik og -teori.


Hvordan bruges facetter?
Når du har lavet en søgning, kan du efterfølgende afgrænse yderligere ved hjælp af de såkaldte facetter til venstre for søgeresultaterne.
Hvis du f.eks. er interesseret i materialer vedr. Søren Kierkegaard og H.C. Andersen og søger på nøgleordene (<andersen> og <kierkegaard>), får du en masse resultater og forskellige materialetyper, fysiske bøger, e-bøger, tidsskriftartikler, m.v.

Facetterne til højre for resultatlisten kan benyttes til afgrænsning af søgeresultatet, og de forskellige muligheder i hver enkel facet kan vælges eller fravælges ved klik på flere valg.

De enkelte facetter dannes ud fra tilgængelige dataoplysninger – dvs. et materiale kommer eksempelvis kun med i forfatterfacetten, hvis det har registrerede forfattere.

De enkelte facetter omfatter følgende:

afgræns til: Her finder du overordnede afgrænsninger vedr. adgangsform (fysisk eller online) og om det er nyt materiale (nye bøger).

materiale: Her finder du dokumenttyper, dvs. hvorvidt du ønsker at afgrænse til bøger, tidsskrifter, artikler, mv.

emne: Her har du mulighed for at afgrænse til en af de otte saggrupper eller afgrænse til litteratur om en forfatter.

forfatter/ophav: Her kan du afgrænse til forfattere ud fra de højst rankerede poster i dit søgeresultat.

sprog: Her afgrænser du til materiale på et specifikt sprog.

årstal: Her er der mulighed for at afgrænse på et årstalsinterval samt på prædefinerede intervaller.

tidsskriftstitel: Ønsker du artikler fra en specifik tidsskriftstitel, vil du kunne benytte denne facet til at afgrænse dit søgeresultat.

Med brug af facetter bygger du videre på en allerede foretagen søgning, hvor du med avanceret søgning skal være præcis i din søgning fra starten.


Specielle søgefunktioner
Uanset om du bruger enkel eller avanceret søgning, kan du ved hjælp af forskellige søgefunktioner kombinere flere søgeord eller finde afledninger af dit søgeord direkte i søgefelterne. Det er uden betydning, om du skriver søgeordene med store eller små bogstaver.

Leder du efter et begreb sammensat af flere ord, kan du søge hele begrebet i citationstegn, hvorved REX vil søge på den eksakte søgestreng. Du kan kombinere enkeltord og sammensatte begreber i samme søgning.

! eksempel: Ved søgning på et sammensat begreb med citationstegn: <“dansk skønlitteratur”>, finder du materialer, der indeholder søgestrengen dansk skønlitteratur.

Du kan også under avanceret søgning skrive det sammensatte begreb og vælge med ordene i rækkefølge. Her kan du også søge efter sammensatte begreber i titler, emner m.v.

! bemærk: Hvis du hverken sætter citationstegn omkring det sammensatte begreb eller vælger med ordene i rækkefølge, vil systemet søge på de enkelte ord og finde alle materialer, som indeholder alle ordene, uanset om de står ved siden af hinanden eller ej.


Kombineret søgning
Som udgangspunkt finder REX resultater, der indeholder alle de søgeord, du har angivet i søgefeltet. Dvs. at REX automatisk sætter og imellem søgeordene.
Du kan bruge parenteser til at lave mere komplicerede søgninger med eller og ikke. Husk, at hvis du ikke skriver eller eller ikke, tolker REX det automatisk som et og.

Du kan dog også søge efter materialer, der indeholder mindst et af de ord eller sammensatte begreber, du skriver i søgefeltet. Dette gøres ved at skrive eller imellem ordene eller de sammensatte begreber.

! eksempel: <“dansk skønlitteratur” eller “dansk litteratur”>. Du kan også kombinere eller med sammensatte begreber. Her finder du materialer, som enten indeholder det sammensatte begreb “dansk skønlitteratur” eller “dansk litteratur”.

Du kan udelukke ord eller sammensatte begreber fra en søgning ved at skrive ikke før det ord eller begreb, du vil udelukke.

! eksempel: <“heiberg” ikke “johanne luise”>. Du finder materialer, som indeholder det sammensatte begreb “heiberg”, men ikke “johanne luise”.

! bemærk: Når du bruger og, eller eller ikke i din søgning, skal du skrive ordene med STORE bogstaver, ellers opfatter REX dem som søgeord!

! eksempel: <baggesen og (labyrint* eller rejse*)>. Du finder materialer, som indeholder ordet “baggesen” kombineret med ordet “labyrint” eller “rejse”. Her dækker “rejse” både “rejse”, “rejser” “rejseberetning” og andre forsættelser af ordet rejse – og tilsvarende med “labyrint”.


Søgning med trunkering og maskering
Når du søger i REX, kan du anvende symbolerne * (stjerne) og ? (spørgsmålstegn) til at erstatte et eller flere tegn i dine søgeord og derved søge på afledninger af dit søgeord.

* En stjerne erstatter ingen eller flere bogstaver/tal i et søgeord (trunkering).

! eksempel: <kultur*>. Du får resultater, der indeholder søgeordet kultur, men også afledninger af ordet f.eks. kulturen, kulturel, kulturpolitik, kulturradikal osv.

? Et spørgsmålstegn erstatter ét tegn i et søgeord (maskering). Der skal bruges to spørgsmålstegn (??) til erstatning af de danske tegn æ, ø og å.

! eksempel: <K*benhavn>. Du får resultater, der indeholder søgeordet København, Kiöbenhavn, Kjøbenhavn, Kjöbenhavn osv.

! eksempel: <wom?n>. Du får resultater, der indeholder søgeordene woman og women.


Hvordan bestiller jeg fra bibliografier?
Har du fundet en reference til en artikel, bog el. lign., der ikke er mulig at bestille gennem bestil & placering, vil du under detaljer kunne se, i hvilket værk referencen indgår, og du vil kunne finde et link til se om materialet findes på biblioteket.

Ved klik på linket laves en søgning på titlen (i dette tilfælde tidsskriftets eller samleværkets titel) i REX, og hvis Det Kongelige Bibliotek har værket, vil det kunne bestilles ved klik på bestil & placering.

Det skal understreges, at Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi netop er en bibliografi og derfor ikke tæt knyttet sammen med Det Kongelige Biblioteks bestand. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at bøger og tidsskrifter ofte vil kunne findes på din egen institutions bibliotek, andre fagbiblioteker eller det lokale folkebibliotek.

Hvis værket ikke findes i REX, kan du i stedet benytte skaf – så vil Det Kongelige Bibliotek forsøge at skaffe det fra et andet bibliotek til Det Kongelige Biblioteks lånere.

Her gælder i endnu højere grad, at det er vigtigt at være opmærksom på, at bøger og tidsskrifter ofte vil kunne findes på din egen institutions bibliotek, andre fagbiblioteker eller det lokale folkebibliotek.Afslutning
Nærværende vejledning er en tilrettet version af Det Kongelige Biblioteks generelle vejledning til REX.

Alene funktioner af relevans for Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB) er medtaget i denne vejledning, og der er suppleret med specifikke detaljer om DLB.