Early European Books

Fra Det Kgl. Bibliotek i København er der via databasen Early European Books gratis adgang til bøger i Det Kongelige Biblioteks samlinger, der er blevet digitaliseret. Fra Det Kongelige Biblioteks maskiner og for personer med fjernadgang via Københavns Universitet er der desuden adgang til digitaliserede bøger fra udenlandske biblioteker. Du kan få vejledning i at bruge Early European Books på ProQuests sider om Early European Books.

Danica
Det Kongelige Biblioteks samlede bestand af danica - d.v.s. bøger trykt i Danmark eller udlandet med relation til Danmark - trykt op til år 1600 er blevet digitaliseret som et resultat af Det Kongelige Biblioteks samarbejde med forlagskoncernen ProQuest. Bøgerne omfatter mange sprog, herunder latin, dansk, tysk, engelsk, islandsk, svensk og oldgræsk. Digitaliseringerne er tilgængelige fra alle danske IP-adresser. 

E-bøgerne er en digitalisering af alle værker i Det Kongelige Biblioteks samlinger medtaget i Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1600 inkl. supplement ved Erik Dal. Dertil kommer omtrent 450 bøger fra bibliotekets samlinger, som ikke indgår i Lauritz Nielsens bibliografi og unika fra Karen Brahes BibliotekLæs mere om unikaene i Karen Brahes Bibliotek i Nyt for Bogvenner årgang 33 nr 1 · 2014 (PDF).

Det Kongelige Bibliotek er i samarbejde med ProQuest i disse år ved at digitalisere danske bøger i Det Kongelige Biblioteks samlinger trykt i perioden 1601-1700.

Udenlandske bøger
Derudover har Det Kongelige Bibliotek købt digitaliserede bøger fra de europæiske biblioteker der deltager i Early European Books. Disse bøger er der kun adgang til fra Det Kongelige Biblioteks maskiner og for personer med fjernadgang via Københavns Universitet. Bruger man fjernadgang, er det nødvendigt at logge sig på i REX og derefter fremsøge databasen Early European Books.

Hvilke udenlandske bøger kan du finde i Early European Books?
Fra Det Kongelige Bibliotek i Holland er der f.eks. bøger trykt af Elzevier-dynastiet, pamfletter vedrørende Den Nederlandske Frihedskrig 1568-1648 og folkebøger. Det italienske Nationalbibliotek i Firenze bidrager med bl.a. inkunabler, passionsspil, bøger trykt hos Aldus Manutius i Venedig og en særsamling af bøger med håndskrevne marginalia, såkaldte postillati. Wellcome-biblioteket, der er grundlagt af Sir Henry Wellcome (1853–1936) og specialiseret i lægevidenskabens historie, bidrager med alle sine bøger trykt før 1701, heriblandt en del, der har tilhørt den britiske kunsthåndværker William Morris. Senest er det franske Nationalbibliotek kommet med i samarbejdet. Samlingen er stadigt voksende.