E-ressourcer - Kort

Kortsamlingen - Skannede kort
Ca. 2500 søgbare kort fra før 1900 bla. dækkende følgende lokaliteter: Danmark, danske regioner, København, Grønland, tidligere danske besiddelser f.eks. de Vestindiske Øer og Trankebar

Danmark på Verdenskortet
En rejse gennem kortenes historie. Danmarks kortlægning og de mange kort, der er produceret gennem de seneste 500 år

Frederik den Femtes Atlas
Den digitale faksimile på 55 bind er en vandring gennem lande og byer i 1700-tallet, idet tavlerne viser stjernekort, landkort, bykort med beskrivelser, prospekter af byer og slotte, slotshaver, fæstningstegninger, tegninger af hæropstillinger, kanontegninger, satiriske stik m.m

Kobberstikkene fra Resens Atlas Danicus
Den digitale faksimile består af en samling kobberstik af byplaner og prospekter fra danske byer, illustrationer af slotte og herregårde, bysegl, våben, kirkeudsmykninger, ligsten, runer, våben og meget mere, samt enkelte kort over mindre landområder

Grønlandica
Kort over Grønland og grønlandske lokaliteter fra Kortsamlingen

Lafreris Atlas
Kort af italienske kartografer fra 1500-tallet

Rinks Samling
Hinrich Rinks kort  vedrørende Grønland