Fagbibliografier og andre særlige bibliografier fra Det Kgl. Bibliotek

Nedenfor kan du læse mere om Det Kgl. Biblioteks fag- og specialbibliografier. Bemærk at bibliografierne ikke opdateres længere.

Hvis ikke andet er nævnt, kan bibliografierne søges via REX. De enkelte bibliografier vælges via dropdown-menuen.

Dansk Historisk Bibliografi 1830ff
Læs mere om basen.

Besættelsesbibliografien
Læs mere om basen.

Dansk Juridisk Bibliografi 1999ff
Læs mere om basen.

Dansk Juridisk Bibliografi 1988-98
Læs mere om basen eller gå direkte til søgning i bibliografien

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
Læs mere om basen.

Dansk Musiklitterær bibliografi
Omfatter litteratur om musik på dansk eller skrevet af danskere indtil 1950 og igen fra 1993 og frem – det sidste dog mest med et videnskabeligt sigte.
Læs mere om basen.

Dansk Sociologisk Bibliografi 1996-2004
Læs mere om basen.

Dansk Sociologisk Bibliografi 1987-1995
Læs mere om basen eller gå direkte til søgning i bibliografien

Dania Polyglotta
Registrerer fremmedsproget litteratur om Danmark (incl. Færøerne og Grønland) og danske forhold samt udenlandsk litteratur af dansk interesse udgivet 1969 til 1999.
Læs mere om basen.

Index Translationum
Registrerer oversatte bøger udkommet i Unesco' medlemslande 1932 ff.
Læs mere om basen.

Klassikerkatalogen
Udenlandske klassikere på dansk før 1995
Læs mere om basen.

Artikler i Det Kongelige Teaters programmer
Søg på forfatter, titel eller forestilling. Omfatter emner som skuespil, ballet, opera, komponister, forfattere etc.