Blandede webudstillinger

Skatte i Det Kongelige Bibliotek
Udstilling fra 2003, der præsenterer en række af bibliotekets klenodier med introduktioner og billeder

Trusler og Tyvekoster
Bøger og papirer er udsat for mange slags farer. Hver dag går der rundt om i verden værdifuldt materiale tabt i ulykker forårsaget både af natur og mennesker: Brande, vandskader, tyveri, krige m.m.

Fra Støv til Guld
Se de små bøger, som folk læste i massevis for nogle århundreder siden: nyhedstidender, romaner, skillingsviser, håndbøger, skolebøger m.m. Det var små og billige brug-og-smid-væk-tryksager, som man ikke fandt det værd at gemme - og derfor er de i dag store sjældenheder, som giver os et blik ind i hverdagsliv og forestillingsverden hos det store flertal af mennesker.

Digterens Teaterdrømme
I 2005 fejrede Det Kongelige Bibliotek Danmarks store digter, H. C. Andersen, med en stort anlagt temaudstilling om hans virke som teaterdigter.

Kongelige Kendetegn
Mærker på Det Kongelige Biblioteks bøger så som kongelige monogrammer, nationale våbenskjolde, private ejermærker og særlige indbindinger.

Danske Bogbind i Det Kongelige Bibliotek
Dansk bogbinderkunsts historie og udvikling fra middelalderen til i dag gennem en digital udstilling af bøger fra Det Kongelige Biblioteks samlinger - på nuværende tidspunkt 53 bind med beskrivelser.

Diamanter i Diamanten
At "Diamonds are forever" og "Diamonds are a girl's best friend" er jo en kendt sag. Men diamanter optræder i mange flere sammenhænge, ikke mindst i Det Kongelige Biblioteks samlinger. Se information om de mange diamanter i Diamanten.