E-ressourcer - Danske tidsskrifter

Danske aviser og tidsskrifter på nettet
LIste over en lang række nuværende danske aviser og tidsskrifter, der publiceres online - opdateres løbende

Tidsskrift.dk
Ni danske videnskabelige tidsskrifter, tværvidenskabelige og inden for adskillige fag, i fuld tekst med online-søgbarhed

Danske kulturtidsskrifter 1917-45
Tre danske tidsskrifter online: Klingen - Clarté - Kritisk Revy

Fund og Forskning online
Den elektroniske pendant til Det Kongelige Biblioteks tidsskrift af samme navn. Udover at bringe supplerende materiale til de trykte artikler - f.eks. omfattende billedsamlinger, lange bibliografier, kilder m.v. - udkommer også selvstændige artikler i fuldtekst.

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek er institutionens populærvidenskabelige kulturtidsskrift. Bladet består af kulturhistoriske, biblioteksfaglige og faglige artikler og giver - ofte med afsæt i en overraskende vinkel - indblik i bibliotekets talrige fagområder og mangeartede samlinger.

Illustreret Tidende
skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.