Øvrige danske tryk

EOD-bøger
Kopi af bøger udgivet mellem 1500 og 1900 kan bestilles online og er efter første bestilling tilgængelige for alle. Et blandet udvalg af danske og udenlandske bøger. Se mere om projektet

Danske bøger og noder: Digitalisering on demand
Service som tilbyder digitalisering/gratis PDF af danske bøger og noder, trykt 1701-1914

Danske Bogtrykkere
Som led i opbygningen af et virtuelt dansk bogmuseum har De Boghistoriske Samlinger udarbejdet en oversigt over danske bogtrykkere med links til eksempler på deres typografi.

H.C. Andersen online
Webudgivelser med hans eventyr, digte, selvbiografi, dagbøger og billeder samt præsentation af digteren i relation til musik og teater

Fra albansk til zulu
Præsentation af H.C. Andersens eventyr på alverdens sprog

Tycho Brahe  
Biografi og bibliografi samt facsimileudgivelse af bogen om hans astronomiske instrumenter med transskription

Georg Brandes' skrivebord
Dagbøger og manuskripter samt 11 temaer omkring Det Moderne Gennembrud

Saxo
Den latinske tekst til Saxo Grammaticus: Gesta Danorum

Illegale tryk
Plakater, løbesedler, avisartikler, fotos, tegninger og manuskripter fra krigens tid

Politiske partiers programmer
Hvad mente de politiske partier om de store, aktuelle emner? Fra små brochurer til større publikationer - foreløbig fra perioden 1872-2013

Daells Varehus kataloger
Få et indblik i dansk kulturhistorie i næsten et helt århundrede gennem disse postordrekataloger, der nåede ud til hele landet og blev studeret med stor interesse.

Småtrykssamlingens jubilæumsudstilling
Fra samlingens 100 årsjubilæum bringes eksempler i temaer som "Sundhed og velvære", "Hus og have", "Ferie", "Udvandring" etc.

Flora Danica 
Præsentation af udgiveren, selve bogværket og det fine stel

Fra Støv til Guld
Se de små bøger, som folk læste i massevis for nogle århundreder siden: nyhedstidender, romaner, skillingsviser, håndbøger, skolebøger m.m. Det var små og billige brug-og-smid-væk-tryksager, som man ikke fandt det værd at gemme - og derfor er de i dag store sjældenheder.

Trykte danseinstruktioner 
I 1700- og begyndelsen af 1800-tallet blev der udgivet en række pædagogiske værker om dans i Danmark

Ældre danske lærebøger i musik
Afhandlinger af Lorents Nikolaj Berg, Joh. H.C. Bornhardt og Carl August Thielo

Sjældne, trykte bøger
Gamle danske bøger især fra 1500-1700 om mange forskellige emner.

Programartikler fra Det Kongelige Teater 
Artikler om skuespil, ballet, opera, komponister, forfattere og instruktører m.m.

Naturvidenskabelige onlinebøger
Om alt lige fra fugle over apoteker til tatoveringer hos offentlige fruentimmer

Nyere klassikeroversættelser
Præsentation af nyere oversættelser (ikke online) af værker af Fjodor Dostojevskij, Robert Musil, Friedrich Nietzsche, Antoine de Saint-Exupéry, Leo Tolstoj  og Émile Zola

Arkiv for Dansk Litteratur
Omfattende base med tekster af en række kendte danske forfattere med ledsagende biografiske præsentationer

Kort
Frederik 5.'s atlas (3535 nummererede tavler, påbegyndt i 1723) og kobberstikkene fra P.H. Resens "Atlas Danicus" (1677)

Noder 
Danmarks Digitale Nodebibliotek med kompositioner fra en række danske komponister og fra danske musikeres samlinger

Tidsskrifter
Danske e-tidsskrifter, Danske nyere videnskabelige tidsskrifter, Ældre kulturtidsskrifter, Illustreret Tidende og et udvalg af musiktidsskrifter