Breve

De omfattende samlinger af breve i Det Kongelige Bibliotek findes næsten alle i Håndskriftsamlingen. Her er der brevsamlinger og enkeltbreve fra 1600-tallet til i dag, og såvel fra personer, der har haft en fremtrædende rolle i det danske samfund, som fra mere ukendte brevskrivere. Hovedparten af de bevarede breve er dog ifølge sagens natur fra mere kendte personligheder i ind- og udland, altså breve, som de selv eller deres efterladte og Det Kongelige Bibliotek mente burde opbevares for eftertiden. Og langt de fleste af brevene er naturligt nok fra det 19. og 20. århundrede.

Søg breve i Danmarks Breve, Brevbasen  og i REX ved at afgrænse til håndskriftsamlingen.

Mange betydningsfulde korrespondancer er blevet udgivet, især af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Blandt disse kan nævnes udgivelser af Adam Oehlenschlægers, H.C. Andersens, Georg Brandes' og Martin Andersen Nexøs breve. Disse trykte brevudgivelser kan findes på Læsesal Vest og i Center for Manuskripter & Boghistorie, men langt de fleste af de måske 2 mio. breve kan kun læses på Håndskriftafdelingens læsesal i Center for Manuskripter & Boghistorie.

Også i andre af Det Kongelige Biblioteks afdelinger findes der enkelte samlinger af breve. Således indeholder overrabbiner  David Simonsens arkiv  i Judaistisk Samling et betydeligt antal breve. Og i Holger Laage-Petersens H.C. Andersen-samling i Pligtafleveringsafdelingen findes et antal breve til og fra H.C. Andersen.