Kistebilleder

Folkelige tryk 1650-1870

    

Se kistebillederne her

Kistebilledet i Danmark tjente gennem små 300 år til formidling af nyheder, moralsk opbygning samt til underholdning for almuen - en tidlig form for trykt avis på ét blad, flyveblad også kaldet. Den danske eller tyske tekst var som oftest gjort levende med en håndkoloreret illustration i træsnit, der sammen med kirkens kalkmalerier var menigmands eneste møde med billedkunsten. Man værnede om dem og gemte dem, klæbet op på indersiden af sin kiste – heraf navnet kistebillede eller kisteblad, som det undertiden kaldes.
Kistebilledet - denne folkets grafik - havde ikke høj status i samtiden. Først i 1961 blev en egentlig registrering gennemført og udgivet i Det folkelige danske træsnit i etbladstryk 1650-1870 af  toldkontrollør og privat samler V. E. Clausen.

I dag er kistebilleder en sjældenhed. Foruden Billedsamlingens 231 registrerede eksemplarer findes andre eksemplarer i bogform på Det Kongelige Bibliotek. Andre større samlinger af kistebilleder findes på bl.a. Nationalmuseet, Frederiksborg Slot, Dronningens Håndbibliotek, Dansk Folkemindesamling, Norsk Folkemuseum, Oslo samt Museet på Gottorp Slot, Slesvig, som efter V. E. Clausens død erhvervede hans private samling.

Gengivelserne i denne webudstilling præsenteres med den oprindelige trykte titel undertiden suppleret med en kort, forklarende, mere mundret tekst. Navneformer følger moderne retskrivning som i Dansk Biografisk Leksikon og andre gængse opslagsværker. Registrering og indeksering følger V. E. Clausens emneinddeling.