Liste over Emneord

Afholdsbevægelser (se også: Gruppebilleder: Foreninger)
Amatørteater, se Dilettant…
Anlæg, haver og parker ikke topografisk bestemt
Apotekerkuverter, se: Receptkuverter
Arbejdere, arbejdsløse
Arbejdere, ikke fagbestemt
Arbejdere, fagbestemte (se f. eks. Også: Fiskeri, Industri, Landbrug, Mejeri osv.)
Arbejdermiljøer, ikke topografisk bestemte, se: Eksteriører, se: Interiører, se: Kolonihaver
Arbejdsredskaber og maskiner (se også: Arbejdere, se også: Industri, se også: Landbrug og landbrugsredskaber
Arkitekturtegninger, projekter mm. ikke topografisk bestemt
Arkæologi
Artister og gøglere, ikke identificerbare (se også: Cirkus, se også: Scene og tribunekunstnere)
Astronomi og rumforskning (se også: portrætsamlingen og hist. bl.)
Auktioner
Automobiler, se: Transportmidler, biler
Aviser, “Boulevardpresse” etc.
Badebilleder
Baggårde, ikke top. Bestemte, se: Eksteriører
Ballonfart, se: Transportmidler, balloner
Balkort
Barnevogne, se: Transportmidler, barnevogne
Basar, se: Velgørenhed
Begravelser, ikke personalhistoriske blade, se: Gravkultur, begravelser
Belysning
Biavl
Biler, se: Transportmidler, biler
Bilkatalog, se: Transportmidler, bilkatalog
Bilsport, se: Transportmidler, bilsport; se: Sport, motorløb
Bilæggerovne, se: Kakkelovne etc.
Bjørnetrækker, se: Artister og gøglere
Blinde, blindeforsorg etc.
Blomsterkorso, se: Optog
Boghistorie og bogkunst (se også: Illuminationer?)
Bogomslag 19. Årh. til skolebøger etc., se: Kuriøse og naive blade, danske, 2o
Bomærker, se: Heraldik, våbner, segl etc.
Borddækning og bordskik, bordkort og bordplaner (se også: Menukort)
Botanik
Brandvæsen (se også: Redningsvæsen, se også: topografi og gruppebilleder og hist. bl. )
Bryllupper, ægteskab etc.
Brød, det daglige *
Budda, se: Gudebilleder etc. ((Budda) Siddharta Gautama se udl. portrætter)
Butik, ikke topografisk bestemt, se: Interiør, butik
Bytrommeslager, se: Trommeslager, se også: Topografi
Børn, ikke identificerbare (se også: Mødre med småbørn, se også: Genrebilleder, se også: Gruppebilleder: Elever
Børneforsorg, se: Sundhedsvæsen
Børnehjælpsdag, se: Velgørenhed
Café, se: Restaurant
Camping, se: Lejr- og campingliv
Cigaretbilleder, se f.eks.: Flag og faner og: “Damer” og “dristige billeder”, se også: albumsamlingen f.eks. 476, 4o og 468, 8o
Cirkus (se også: Artister og gøglere)
Civilforsvar (se også: da. hist. bl.)
Computeranlæg
Cowboy, se f.eks. Folkeliv og folketyper, U.S.A.
Cykelsport, se: Sport, cykelsport
Cykler, se: Transportmidler, cykler og velocipeder
Dagvogn = Rutebil, se: Transportmidler, rutebiler
“Damer” og “dristige billeder”
Dampmaskiner, se: Arbejdsredskaber- og maskiner
Demonstrationer (se. F. eks. også: Optog; se f. eks. også historiske blade)
Damptromler, se f. eks.: Arbejdere, vejarbejdere, se også: Arbejdsredskaber- og maskiner
Dilettant (se også: Skolekomedier)
Dragter, danske, alfabetisk efter egne (se også: Kostumebilleder, herunder også Mode)
Dragter, udenlandske, alfabetisk efter lande
Dukketeater, se: Scene- og kulissebilleder; se også f. eks.: Danske Billeder
Dværge, ikke identificerbare, se f. eks.: Scene- og tribunekunstnere
Dykkere etc.
Dyrebeskyttelse
Dyrebilleder, se: Zoologi
Dyrlæger, ikke identificerbare
Dyrskuer, ikke topografisk bestemt
Døre (se f. eks. Også Albumsamlingen 388, 8o og 393, 8o)
Dåb
Elværker, se: Kraftværker
Efterårsbilleder
Eksteriører, ikke topografisk bestemte
Elektrisk stol, se: Fængsler
Etiketter
Etnografi
Facsimile, se også: Trompe l’oeil
Faneindvielse, se: Flag og faner
Fastelavn
Filantropi, se: Velgørenhed
Film og filmoptagelser (identificerede skuespillere, se: portrætsamlingen; biografreklamer, se: Reklamer)
Fiskeauktioner, se: Auktioner
Fiskeri og -industri (se også: Arbejdere, fagbestemte; se også: Hvalfangst
Fiskere = Lystfiskere, se: Jagt og (lyst) fiskeri
Flag og faner
Flyttedag
Flyvemaskiner, se: Transportmidler, flyvemaskiner
Folkedansere, ikke identificerbare
Folkedragter, se: Dragter; se f. eks. også: Folkeliv og folketyper
Folkeliv og folketyper
Forbryderbilleder, se: Kriminalitet
Forelskelse
Forlystelsesparker, ikke topografisk bestemte
Fotohistoriske blade, danske, arkiverede dels efter fotografens navn, dels efter teknik
Fotohistoriske blade, udenlandske arkiverede dels efter fotografens navn, dels efter teknik
Fotomodeller, manequiner etc. Ikke identificerbare
Frelsens Hær, se: Religiøse Bevægelser og sekter
Frimureri (se også: Gruppebilleder)
Frimærker og julemærker
Frisørsalon, se: Interiør, frisørsalon
Fyrværkeri: Illumination *
Fyrvæsen
Fængsler etc. ikke topografisk bestemt
Færdselssikkerhes
Fødsel og fødselsskikke
Fødselsdagshilsener, se: Lykønskninger
Fåreklipning, se f. eks.: Zoologi, får
Gadehandel (se også: Markeds- og torvehandel; se også: Isboder; se også: Kiosker)
Gartneri, se: Havebrug og gartneri
Gasmasker, gasmaskeøvelser etc. (se f. eks. også: historiske blade)
Gastronomi (se også: Borddækning og Bordskik; se også: Menukort)
Genbrug (Genbrug under besættelsen, se f. eks.: Da. hist. bl. 1940-45, Indsamlinger)
Genrebilleder (se også: Religiøse billeder; se også: Kunstgengivelser)
Geologi
Glansbilleder (se også albumsamlingen, f. eks. 184, 2o og 222, 2o)
Glas, se: Kunsthåndværk og kunstindustri
Grammofoner, se: Radio og TV
Gratulationskort, se: Lykønskningskort
Gravkultur, begravelser, ikke personalhistoriske blade, ikke topografisk bestemt
Gravkultur, kirkegårde, kæmpehøje etc. (se også: Oldtidsmindesmærker) ikke topografisk bestemte
Gravkultur, krigergrave, ikke topografisk bestemte
Gravkultur, diverse f. eks. enkebrænding etc. (se også: Folkeliv og folketyper)
Gudebilleder etc. (se også: Mytologi)
Gøglere, se: Artister og gøglere
Havebrug og gartneri (se også: Arbejdere, fagbestemte; se også: Anlæg, haver, ….; se også: Kolonihaver)
Heraldik, våbner og segl, samt ikke daterede dokumenter
Herberger, logihuse etc., ikke topografisk bestemte (se også: Interiører, restauranter)
Hestekøretøjer, se: Transportmidler, hestetrukne
Hestesport, se: Sport, hestesport
Hjemmeindustri, ikke topografisk bestemt, se: Industrier
Hobby etc. (se også: Husflid)
Humorisktiske billeder *
Husflid (se også: Hobby)
Husgeråd
Husholdningsskoler, ikke topografisk bestemte, se: Undervisning, husholdningsskoler
Hvalfangst
Hyrevogne, se: Transportmidler, biler, hyrevogne
Højtider, se f. eks.: Fastelavn; Jul og juleskikke; Påske og påskeskikke; etc.
Håndværkere, se: Arbejdere, fagbestemte; Håndværkere tyske ca. 1860, se: Optog
Ildsteder, pejse etc. Se: Kakkelovne, bilæggerovne etc.
Illuminationer
Illustrationer
Indbydelser
Industrier, ikke topografisk bestemte (se også: Arbejdere …)
Interiører, i alm., ikke topografisk bestemte
Interiører, butik, frisørsalon, kontor, restaurant, mm. ikke topografisk bestemte
Intermedia kunst
Isboder
Ishokey, se: Sport, skøjtesport
Jagt og (lyst) fiskeri
Jernbaner, se: Transportmidler, jernbaner, danske og udenlandske; se også: Rejseliv
Jiu-Jitsu, se: Selvforsvar
Jul og juleskikke
(Julemærker, se: Frimærker og julemærker)
Jule- og nytårshilsner. Danske og udenlandske før ca. 1920. Box. Kræver Læsesals-ID-Kort
Jule- og nytårshilsner. Danske og udenlandske efter ca. 1920
(Justitia, fru, se: Mytologi) (se: symbolik)
(Kaffevogn, se: Gadehandel)
(Kager, se: Gastronomi)
Kakkelovne, bilæggerovne etc.
Kalkmalerier, ikke top. bestemte
(Kanoner etc. se: Våben)
(Kantiner, se: Interiører, restauranter)
Karavaner, ( se også: Folkeliv og folketyper)
Karneval og tableau (se også: Optog)
Kendingsmærker
(Keramik, se: Kunsthåndværk og kunstindustri)
Kilometerstene etc.
Kiosk og telefonkiosk ikke top. bestemt
(Kirkegårde, ikke top. bestemt, se: Gravkultur, kirkegårde)
(Kniplinger, se: Kunsthåndværk og kunstindustri)
Kolonihaver, ikke top. bestemte
(Konditorier, se: interiører og restauranter)
(Kontorer, se: Interiører, kontorer)
Konfirmander, ikke identificerbare
Konkurrencer, ikke sport
(Korpiger, se: Scene- og tribunekunstnere)
Kostumebilleder, (se også: Karneval og tableau)
Kraftværker, ikke top. bestemte
(Krigergrave, ikke top. bestemte, se: Gravkultur, krigergrave..)
Kriminalitet etc. (endvidere klausulerede særsamlinger af "piger" og forbrydere, der kun må benyttes til videnskabeligt formål efter særlig tilladelse; afd. /depot)
Kroner og kronegalier etc.
Ku Klux Klan
(Kukkassebilleder, se: Scene- og kulissebilleder)
"Kunst fra vaser"
Kunstgengivelser, p.t. ikke ordnet
Kunsthåndværk og kunstindustri
(Kunst-udspring, se: Sport, svømning)
Kuriøse og naive blade (af Krohn årstalsbestemte blade, se: hist. bl. årstallet)
Kuverter, omslag m.m. (receptkuverter se disse)
(Kæmper, ikke identificerbare, se f.eks.: Scene- og tribunekunstnere)
(Kæmpehøje, ikke top. bestemte, se gravkultur, kæmpehøje; se Oltidsmærker)
Køleteknik
Lamper se: Belysning
Landbrug og landbrugsredskaber ( se også: Arbejdere, ..; se også: Arbejdsredskaber og -maskiner
Landmålere, ikke identificerbare
(Laugsoptog, se: Optog)
Legetøj,
Lejr- og campingliv (se f.eks. også: Badebilleder)
Lirekassemand,
(Logihuse, se: Herberger, logihuse etc.)
(Lokomotiver, se: Transportmidler, jernbaner, lokomotiver, danske og udenlandske)
(Lotteri etc. se: Spil, spillekort etc.)
(Luftskibe se: Transportmidler, luftskibe)
Lykønskninger. Danske og udenlandske før ca. 1920. Box. Kræver Læsesals-ID-Kort
Lykønskninger. Danske og udenlandske efter ca. 1920
Læger, ikke identificerbare
(Lægprædikanter, ikke identificerbare, se: -religiøse bevægelser og sekter etc.)
(Mad, se: Gastronomi) (se også: Menukort)
(Mannequiner, se: Fotomodeller, mannequiner etc. ikke identificerbare)
(Markedsgøglere, se: Scene- og tribunekunstnere; se: Artister og gøglere)
Markeds- og torvehandel (se også: Gadehandel)
(Marketenderier, se: Interiører, restauranter)
(Medaljer m: Ordner og medaljer)
Mejeri, ikke top. bestemt ( se også: Arbejdere, mejerister etc.)
Menukort,
Meteorsten,
Militær, ikke identificerbare personer ( se også: Uniformer, militære)
(Miljø, se: Naturfredning)
Minedrift, ikke top. bestemt
Minestrygning,
(Minigolf, se: Sport, golf)
(Missionærer og missionsstationer, ikke identificerbare, se: Religiøse bevægelser og sekter etc.)
(Modebilleder, se: Dragter, danske og udenlandske; se: Fotomodeller, mannequiner, etc.)
Modelbyggeri (se også: Transportmidler, skibe, modelskibe)
(Mormoner, se: Religiøse bevægelser og sekter etc.)
(Morterer, se: Våben)
(Motorcykler, se: Transportmidler, motorcykler)
(Motorcykelsport, se: Transportmidler, motorcykler; se: Sport, motorsport)
Musikanter og musikere, ikke identificerbare ( se også: Lirekassemand)
Musikinstrumenter ( se også: Musikanter og musikere)
Mytologi etc. ( se også: Gudebilleder etc.)
Mærkater, (se også: Kendingsmærker; se også: Albumsamlingen)
Møbler ( se også: Kunsthåndværk og kunstindustri)
Mødre med småbørn., ikke identificerbare
Møller, ikke top. Bestemte
Naturfredning
Oldtidsmindesmærker (se også: Gravkultur, gravhøje)
Olieboring,
Omslag se: Kuverter
Optog,
Opvisninger,
Ordner og medaljer,
Originaler, ikke identificerbare, (se også: Albumsamlingen, københavnske originaler)
(Papirklip etc. Se: silhuetter, skyggebilleder etc.)
(Parader, se: Optog)
(Parker, ikke top. bestemte, se: Anlæg, haver og parker)
Peep show, (Se også: Emnekartoteket)
(Pejse, se: Kakkelovne, bilæggerovne etc.)
Penge, (se også: Hist. Bl. 1920 "nødpenge")
(Pilgrimme se: Valfart etc.)
(Pjerrot, ikke identificerbar, se: Artister og gøglere)
Plakater (NB! Se også: Hist. Bl., cirkus m.v.)
Politi
Portører og dragere,
Post Mortem fotografi
(Postkortforlæg, se f.eks.: "Damer" og "dristige billeder")
Postvæsen,
(Processioner, se: Optog; se: Valfart, se: Religiøse bevægelser og sekter)
(Propaganda, se: Reklamer; se: Emnekartoteket)
Pumper,
(Påklædningsdukker, se: udklipsark)
Påske- og påskeskikke (se også: påskekort)
Radio og TV,
(Raketvåben, se: Våben)
Rebslageri, ikke top. bestemt
Receptkuverter,
("Red Barnet" se: Røde Kors)
Redningsvæsen,
Rejsegilder,
Rejseliv (se f.eks. også: Transportmidler, ...)
Reklamer,
Religiøse bevægelser og sekter, (se også: Frelsens Hær, valfarter)
Religiøse billeder ( se f.eks. også: Kunstgengivelser etc.)
Renovationsvæsen,
(Restauranter, ikke top. bestemte, se: Interiører. restauranter)
(Ridning, se: Sport, ridning)
(Ringridning, se: Sport, ridning)
(Rosport, se: Sport, sejlsport og rosport)
(Rumforskning, se: Astronomi og rumforskning)
Røde Kors etc. (se f.eks. også: Da.hist.bl.1940-45)
Røgelseskar,
(Samlebilleder, se f.eks.: Flag og faner; se f.eks.: Albumsamlingen, 476,4( og 468,8()
Sankt Hans fest etc.
(Satire = satiriske blade, se: Kuriøse og naive blade)
Scene- og kulissebilleder (se f.eks. også: Danske billeder, dukketeaterdekorationer)
Scene- og tribunekunstnere (ikke identificerbare) samt teaterplakater (teaterplakater i almindelighed = Danske afdeling /Småtryk)
(Segl, se: Heraldik, våbner og segl)
(Sekter = religiøse sekter se: Religiøse bevægelser og sekter)
Selvforsvar,
(Seriebilleder, f.eks. visitkortfotos, nummererede, se f.eks.: Botanik, se: Børn)
(Show, se: Scene- og kulissebilleder)
Silhuetter og skyggebilleder (se også: Emnekartotek
Sirene,
(Skibe, se: Transportmidler, skibe p.t. ikke systemviseret)
Skibsværfter, ikke top. Bestemte
Skilte,
Skolekomedier, (se også: Dilletant)
(Skoler, ikke top. bestemte se: Undervisning)
(Skoletandpleje, ikke top. bestemt se: Sundhedsvæsen)
(Skraldevogn, se: Renovationsvæsen)
(Skyggebilleder, se: Silhuetter og skyggebilleder)
(Skyttekorps, se: Militære, frivillige korps; se også: Gruppebilleder)
Skærme
Skærslibere,
Skærveknusning,
(Skønhedsdronninger, ikke identificerbare, se: Konkurrencer, ikke sport)
Skønhedspleje
Slagteri, ikke top. bestemt, (se også: Arbejdere, slagteriarbejdere)
Slavehandel,
Smedning, (se også: Arbejdere, smede)
(Snedkerlavet, se: Kunsthåndværk- og kunstindustri)
Snefigurer,
Sociale institutioner, ikke top. Bestemte, se f.eks. også: Blinde og blindeforsorg)
Sommerbilleder
Spedalskhed, se f.eks.: Folkeliv- og folketyper, Afrika, negre)
Spejderbevægelsen, (se også: gruppebilleder, da. Hist. Bl., Jambore'en)
Spil. spillekort, etc.
Spinderok,
(Spiritisme se: Religiøse bevægelser og sekter)
Sport, i alm.
Sport, -enkelte sportsgrene, opstillet alfabetisk (Se også: Transportmidler, bilsport...)
(Sporvogne, se: Transportmidler, sporvogne)
Støvsuger,
Sundhedsvæsen (se også: Blinde, blindeforsorg etc.) herunder: Apotec
Symbolik
(Tableau, se: Karneval og tableau)
Tandlæger, ikke identificerbare, (se også: Sundhedsvæsen)
Tatovering,
(Tarokort, se: Spil. spillekort etc.)
(Taxa, se: Transportmidler, biler, hyrevogne)
(Teaterkostumer, se: Kostumebilleder)
(Teaterplakater, se: Scene- og tribunekunstnere samt teaterplakater; henv. Småtryk)
(Teglværker, ikke top. bestemte, se: Industri, Teglværk)
Tegneserier,
Teknik, diverse apparater etc.,
(Telefonkiosk, se: Kiosk og telefonkiosk)
Telefonvæsen,
Telegrafvæsen,
(Textil, se f.eks. Kunsthåndværk, og kunstindustri)
Toldvæsen,
(Torvehandel, se: Handel, markeds- og torvehandel)
(Totempæle, se: Gudebilleder etc.)
Transportmidler, opstillet alf. efter de forskellige typer,
(Traktørsteder, se: Interiører, restauranter)
Trommeslager,
Trompe-l 'oeil,
(TV, se: Radio og TV)
(Tyende, se også: Arbejdere, T.)
Tyrefægtning (se også: Folkeliv- og folketyper)
Tørvefabrikation (se også: Arbejdere,..)
Udflugter, skovture etc.
Udklipsark (se f.eks. også: Danske billeder, se f.eks. også: Påklædningsdukker etc.)
(Undervandsbåde, se: Transportmidler. skibe, militære)
Undervisning ( se også f.eks. Danske billeder)
Uniformer, danske, civile og militære (se f.eks. også: Militær)
Uniformer, udenlandske
Valborgfest,
Valfarter, pilgrimsrejser etc.
Valgplakater (se f.eks. også: Hist. bl. Årstallet;) (i øvrigt henvises til småtryk og Nationalmuseet) (se også: Portrætsamlingen)
Vejvæsen (se også: Arbejdere, vejarbejdere)
Velgørenhed (se også: Røde Kors; se også: Religiøse bevægelser og sekter Frelsens Hær)
(Velocipeder, se: Transportmidler, Cykler og velocipeder)
(Vikinger = vinterbadere. se: Sport...)
Vinterbilleder,
Visitkort,
Vægtere,
(Væltepeter, se: Transportmidler, cykler og velocipeder)
(Værtshuse, ikke top. bestemte. Se: Interiører, restauranter)
Vævning, (se også: Kunsthåndværk og kunstindustri)
Våben
(Våbner, segl etc., se: Heraldik, våbner, segl, etc.)
Zoologi, i alm.
Zoologi, opstillet alfabetisk efter dyrearter
Ægteskaber, se: Bryllupper)
Ødegårde, ikke top. bestemte