Museet for Dansk Bladtegnings samling

Dansk bladtegning er en integreret del af den danske aviskultur og repræsenterer en national egenart, der ikke har sin lige verden over. Traditionen går tilbage til pressefrihedens indførelse med Grundloven, og da det ligeledes blev teknisk muligt at reproducere og gengive en stregtegning.

Bladtegnerens rolle er visuelt at formidle en journalistisk situation - det være sig en politisk begivenhed, som der satiriseres over, en tegning fra teatret, der efterfølgende ledsager kritikerens ord eller f. eks. en artikelillustration, hvor bladtegneren loyalt i sin streg sammenfatter og illustrerer indhold og budskab.

Des Asmussen

Samlingen rækker helt tilbage til dansk bladtegnings begyndelse.

Eksempelvis rummer samlingen Alfred Schmidts banebrydende, satiriske tegninger i den nye ”Blæksprutten” i 1890erne og Valdemar Andersens elegante og meget enkle streger af tidens kvinder og skuespillere. Videre over Gerda Ploug Sarps akademiske og meget naturalistiske portrættegninger til Hans Bendix fortryllende munterhed i hans teatertegningers søgende og oplevende streger. Og Bo Bojesens nærmest analytiske vid i hans Dagens tegning i Politiken. Yderligere kan nævnes Otto Nielsens fantastiske reportagetegninger fra eksempelvis Norge og Nordgrønland, Tom Wikborgs sorgmuntre skildringer af hverdagens genvordigheder og Per Marquard Otzens raffinerede, surrealistiske tegninger i Information.

En lystvandringen i denne folkelige kunstart med relevante oplysninger vil nu og videre fremover blive mulig at se og opleve på websitet.

 

 Søg i Museet for Dansk Bladtegnings digitaliserede samling