Billedbasen

I Billedbasen finder du bl.a. skannede billeder fra København og fra besættelsestiden. Søg på gadenavne i hovedstaden eller typiske emneord.

Her finder du også Müllers Pinakotek, en samling skannede kobberstik fra 1700-tallet, og tegninger fra Rawerts Maleriske Rejse fra første halvdelen af 1800-tallet.

Søger man på "Museet for Dansk Bladtegning" i Billedbasen, kan man glæde sig over prøver på tegninger af museets 70 kunstnere. Museet er siden 2000 tilknyttet Billedsamlingen og fokuserer på den journalistiske tegning, som den kommer til udtryk i dagblade, nytårshæfter og lignende.

I Billedbasen findes også poster for billeder, der ikke er skannede. 
Det kan derfor godt ske, at der ikke vises et billede til din søgning. Hvis KB's logo dukker op, betyder det, at billedet findes i samlingen, men ikke må vises on-line. I de tilfælde henviser vi til læsesalen.