1864: digital særudgivelse

Den dansk-tyske krig i fotografier og billeder fra samtid og eftertid

 
Det Kongelige Bibliotek digitaliserer 2400 billeder fra krigen i 1864
I anledning af 150 året for krigen 1864 har Det Kongelige Bibliotek digitaliseret ca. 2400 billeder med denne krig i fokus. Materialet stammer fra Det Kongelige Biblioteks egen samling, Rigsarkivets og Christiansborg Slots samlinger. Du kan se alle billederne i Det Kongelige Biblioteks Digitale Billeder.
 
Både fotografier, malerier og tegninger er digitaliseret
Billederne er meget forskellige i form og indhold. Der er digitaliseret både fotografier, historiemalerier, postkort, tegninger og træsnit. Billederne gengiver både krigens afgørende slag, soldaternes mere rolige dagligdag, soldater med deres kammerater og de steder, hvor krigen udspillede sig. Samtidig giver billederne et indblik i, hvordan offentligheden så på krigen i 1864.