Læsesals ID-kortLæsesals ID-kort er led i Det Kgl. Biblioteks foranstaltninger imod tyverier fra samlingerne og skal bl.a. sikre, at lånerens identitet og formålet med benyttelsen er biblioteket bekendt.

Benyttelse af kostbare og sjældne værker forudsætter, at låner har et særligt ID-kort med billede, som skal fremvises inden materialet udleveres til brug på læsesal. ID-kortet giver ikke i sig selv adgang til at benytte kostbare og sjældne værker, men ID-kortet er en forudsætning for, at afdelingen kan tage stilling til ønske om lån.

Vilkår for ID-kort
Læsesals ID-kort forudsætter, at man i forvejen er indskrevet som låner. For at få et ID-kort skal låneren udfylde en ansøgningsblanket på Forskningslæsesalen (Læsesal Vest). Udenlandske lånere skal medbringe legitimation. Skriftlig reference fra en institution eller et curriculum vitae kan kræves. Ansøgningen skal derefter godkendes af biblioteket.

Efter godkendelse afhenter låneren ansøgningsblanketten på samme læsesal hvor den er afleveret, normalt først den efterfølgende dag. Sammen med gyldigt lånerkort forevises den godkendte ansøgning derefter til Forskningslæsesalen i Diamanten, hvor ID-kort så kan udstedes. Udenlandske lånere skal medbringe legitimation. Fotografi skal ikke medbringes, da det fremstilles med det samme.