Dansk-vestindiske og guineiske Personalia og Data

et online seddelkartotek af Kay Larsen

Forfatter: Jarle Aadna

Kay Larsen (19.12.1879-26.10.1947) var en dansk forfatter som brugte en stor del af sin tid på litterært og historisk arbejde. Foruden skønlitterære arbejder udgav Kay Larsen også et par lokalhistoriske afhandlinger, bl.a. om Gentoftes historie.

Størstedelen af hans forfatterskab vedrører imidlertid de tidligere danske tropekoloniers historie. Foruden de historiske værker har han også efterladt et omfattende håndskrevet materiale vedrørende dansk søfartshistorie og dansk kolonihistorie. Der findes en artikel om Kay Larsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, der bl.a. omtaler hans studier i Dansk-Vestindien.

Det Kongelige Bibliotek har i forbindelse med 100 års jubilæet for overdragelse af Dansk Vestindien til USA digitaliseret et af disse seddelkartoteker, nemlig Dansk-vestindiske og -guineiske Personalia og Data (Ny kgl. Samling 3240, 4°). Indholdet er opdelt alfabetisk og kan tilgås ved at trykke på kasseetiketterne nedenfor (det kan tage lidt tid at indlæse filerne). Det maskinskrevne materiale kan fritekstsøges.

I forbindelse med arbejdet med bogen Dansk Vestindien 1666-1917 (Kbh., 1928) beskriver Kay Larsen seddelkartotekerne således:

Dette Arbejde har varet en Række Aar, dels fordi Arkivstoffet er overvældende stort, dels fordi jeg samtidig har udarbejdet Vestindiske Personalia og Data i lighed med Dansk-ostindiske Personalia og Data, som findes i Rigsarkivet og i det kgl. Bibliotek. I disse samlinger findes tusindtallige Enkeltheder om fremragende Personer, Forter, Plantager, Institutioner, Skibe,  — Oplysninger i Leksikon-Stil, supplerende mine Bøger om kolonierne i Troperne. Vestindiske og guineiske Personalida og Data vil senere blive tilgængelige for Offentligheden, rimeligvis på samme Maade som Dansk-ostindiske Personalia og Data.

Tryk på en af de nedenstående etiketter for at tilgå kartoteket: 

   
 Kasse1_A-B  Kasse2_C-E
A-B C-E
 Kasse3_F-Har  Kasse4_He-Kn
F-Har He-Kn
 Kasse5_Ko-Mi  Kasse6_Mo-Re
Ko-Mi Mo-Re
 Kasse7_Ri-Sti  Kasse8_Sto-Ø
Ri-Sti Sto-Ø