Speciallæsesal (Vest) på niveau 4

man-tors 9-19, fre 9-18

Pga. nyt bibliotekssystem, er der i øjeblikket problemer med bestilling og levering af materialer til læsesalen. Vi arbejder på sagen.

Midlertidig Speciallæsesal fra 1. juli 2019:

Speciallæsesalen skal ombygges til fælles læsesal for Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek med ibrugtagning i januar 2020. Den midlertidige Speciallæsesal har adresse sammen med Det Administrative Bibliotek (DAB) på Niveau 4 i Den Sorte Diamant. Da vi deler læsesal med DAB, vil der forekomme sagte tale.

Begrænset pladsforhold og kun adgang for brugere med bestilt læsesalsmateriale:
Vi opfordrer læsesalens brugere til at begrænse mængden af bestillinger til det mest nødvendige, da antallet af læsepladser og pladsforhold er stærkt reduceret. Tjek eventuelt www.bibliotek.dk om materialet ad anden vej kan skaffes til hjemlån.

Særligt for brugere med sjældne og kostbare værker:
For brugere med særligt overvåget materiale (håndskrifter, kort, billeder, sjældne bøger m.m.) kan ventetider forekomme. Skriv gerne til kontakt@kb.dk for reservation af plads med oplysning om, hvornår materialet skal benyttes.

Referencesamlingen
De fleste håndbøger, som tidligere befandt sig på Speciallæsesalen, er flyttet til Studielæsesalen og Gammel læsesal. En mindre delmængde er flyttet til magasin, og vil først blive tilgængelig når den nye læsesal åbner. Kontakt personalet for mere information.

Vi ser frem til at genåbne i nye rammer sammen med Rigsarkivets brugere fra januar 2020.

Om Speciallæsesalen:
Et ideelt sted at forske og studere med baggrund i Det Kgl. Biblioteks righoldige samlinger. Du har som forsker og studerende de bedste vilkår for adgang til viden: