Det Administrative Bibliotek i Diamanten

- studiesalen med dæmpet samtale på etage 4 (E Vest)

Det Administrative Bibliotek (DAB) er bibliotek og videnscenter for centraladministrationen. Vores service er gratis til rådighed for alle ansatte i centraladministrationen.

Åbningstider
DAB betjener lånere ved fysisk henvendelse på biblioteket etage 4 i Diamanten samt på mail (dab@kb.dk) og telefon (91324200) hverdage fra 9.30 – 16.00 med undtagelse af lukkedage samt dage med kort åbningstid.

Bemærk at der herudover er adgang for DABs brugere hverdage fra 9.00 – 17.00. Der er lukket lørdag og søndag.

Samling
DAB’s samling består af trykte og elektroniske materialer (søg her). Samlingen er opbygget, så den imødekommer centraladministrationens ønsker til og behov for litteratur. Litteratur dækker primært disse emner:

  • Forvaltning: dansk statsforvaltning og generel lokalforvaltning (kommuner og regioner).
  • Jura: alle juridiske emner vedrørende danske forhold
  • Lovsamling: Rigsdagstidende, Folketingstidende Lovtidende
  • EU-ret på udvalgte områder
  • International ret (som f.eks. folkeret)
  • Økonomi: dansk offentlig økonomi samt materialer af generel økonomisk karakter
  • Organisation, offentlig ledelse og personaleadministration
  • Generel og aktuel samfundsbeskrivelse inden for emneområderne: arbejdsmarkedsforhold, skat, miljø og energi, politik, sundhed, uddannelse, forskning mv. Materialer inden for disse områder anskaffes i det omfang emnerne behandles mere generelt ud fra en forvaltningsmæssig, administrativ, juridisk og økonomisk vinkel