Lokalhistoriker eller slægtsforsker

Det bedste sted at begynde, hvis du først lige er gået i gang med lokalhistorie eller slægtshistorie, er dit lokale bibliotek eller arkiv. De har oftest en særlig samling om dit steds lokale historie og gode vejledninger i, hvordan du kommer i gang med at forske i familiens historie.

Hvor skal jeg begynde?

Efterhånden vil du måske opdage, at der findes bøger om din slægt eller dit sted, som ikke findes på dit lokale bibliotek. Her kan Det Kongelige Bibliotek være behjælpelige. Vi har næsten alle bøger, der er trykt i Danmark. Bøgerne kan du finde via Det Kongelige Biblioteks søgesystem Rex (se ”Hvordan låner jeg bøgerne” nedenfor). Hvis der ikke allerede er skrevet om din slægt eller dit lokalområde, så skal du i gang med at forske i arkivmateriale. Det Kongelige Bibliotek har ikke egentligt arkivmateriale, det skal du finde i lokalarkiverne eller på Statens Arkiver. Statens Arkiver har lavet en god introduktion til slægtsforskning.

Hvad kan jeg ellers bruge Det Kongelige Biblioteks samlinger til?

Udover bøger kan Det Kongelige Bibliotek hjælpe med materialerne i særsamlingerne. Det Kongelige Bibliotek råder f.eks. over Danmarks største fotosamling med både billeder af steder og personer (se Billedsamlingen), ligesom Folkemindesamlingen vil være et oplagt sted at kigge, her indsamles almindelige menneskers erindringer og traditioner. Håndskriftsamlingen indsamler privatarkiver fra forfattere og andre kulturpersonligheder, og Småtrykssamlingen indsamler tryksager, det kunne f.eks. være lokale foreningers medlemsblade eller en årsberetning fra en virksomhed.

Hvordan låner jeg bøgerne?

Fordi biblioteket har så mange bøger, kan kun en meget lille del af dem stå fremme. De øvrige skal bestilles i Rex. For at kunne bestille, skal man først melde sig ind som ny låner. De fleste bøger er fremme dagen efter, du har bestilt. Enkelte bestillinger tager dog mere end én dag, men så er det angivet i databasen ved bestillingen. Bøgerne bliver liggende til dig i en uge (10 dage på læsesalene), så tager vi dem væk igen for at gøre plads til nye bestillinger.

Hvad kan jeg forvente af hjælp?

Vi hjælper dig gerne til rette, men du skal selv finde bøger/materialer via søgesystemet Rex eller samlingernes hjemmesider. Husk at du skal bestille bøgerne mindst en dag, før du skal bruge dem og at der kan forekomme længere ventetid på materialerne fra særsamlingerne.

Hvad gør jeg, hvis jeg bor langt fra biblioteket?

Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på biblioteket og hente eller bruge bøgerne selv, kan hjemlånsbøger sendes til din folkeregisteradresse mod betaling, eller du kan bestille dem i bibliotek.dk til levering på dit lokale bibliotek. Nogle af de bøger, der ikke kan hjemlånes, kan du få til brug på en læsesal, f.eks. på Statsbiblioteket i Århus.