Brug biblioteket i undervisningen

Det Kgl. Bibliotek har en lang række samlinger, der kan tilbyde dig materiale til din undervisning. Det drejer sig foruden litteratur om et utal af emner - også om billeder, kort og noder. Du kan se en liste over bibliotekets samlinger, og hvordan du kontakter dem.

I bibliotekets Danske Samlinger findes alle bøger trykt i Danmark, og dermed også en komplet samling af pædagogisk litteratur gennem tiden – også den nyeste. Du skal være opmærksom på, at lige netop Danske Samlings bøger kan du ikke låne hjem, men du er meget velkommen til at benytte dem på vores læsesal.

En del af bibliotekets ressourcer er online. I forbindelse med undervisning kan man f.eks. anvende Arkiv for Dansk Litteratur (www.adl.dk) med en lang række kendte, ældre danske forfatteres værker i fuldtekst, Danmarksbilleder, ældre billeder fra mange danske lokaliteter eller billeder fra København, fra Grønland og fra besættelsestiden.

Det er muligt at bestille kopier eller fotos af de forskellige materialetyper – se prislisterne her.

Dele af bibliotekets samlinger er også blevet bearbejdet, så det kan bruges ude på skolerne.

Se mere om vores online undervisningsmateriale her