For dig, som er bogtrykker/udgiver

Materiale, der er udgivet eller spredt til en bredere kreds i Danmark, er afleveringspligtigt i to eksemplarer. Det sikrer, at man dels bevarer to eksemplarer i landet, dels får registreret udgivelserne til de nationale fortegnelser.

Du kan læse mere om proceduren omkring pligtaflevering – hvor de forskellige materialer skal afleveres og hvordan det kan foregå.

Hvis du har spørgsmål, kan du evt. se på siden med ofte stillede spørgsmål

Det Kongelige Bibliotek tager sig også af tildeling af danske ISSN-numre (til tidsskrifter) og ISMN-numre (til noder), mens ISBN-numre (bøger) varetages af Dansk BiblioteksCenter

Du kan se en oversigt over de forskellige nationale fortegnelser over det materiale, der udkommer

Du kan også se mere om Pligtafleveringsafdelingen på Det Kongelige Bibliotek