For dig, som er bibliotekar

En stor del af Det Kongelige Biblioteks materialer kan lånes via netpunkt. Andre ting – især fra vores danske samlinger eller unikke værker – kan kun ses på Bibliotekets Læsesal Vest.

Alle materialerne kan søges i REX – mange af dem også i netpunkt, men f.eks. manuskripter er ikke søgbare via netpunkt.

Du kan se mere om de forskellige materialetyper, og hvordan de kan søges, gennemses og/eller lånes.

Det Kongelige Bibliotek er pligtafleveringsbibliotek, og du kan se mere om proceduren i forbindelse med  pligtaflevering.

Biblioteket tager sig også af tildeling af danske ISSN-numre (til tidsskrifter) og ISMN-numre (til noder).

Du kan se, hvordan folke-og forskningsbiblioteker som institution låner materialer fra Det Kongelige Bibliotek (bestiller fotokopier, afbestiller, fornyer etc.)

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på kb@kb.dk