Udstillingskurator

Det Kongelige Bibliotek samarbejder gerne om lån af trykte bøger, håndskrifter, kort, billeder og andre genstande fra dets samlinger til udstillinger. Det forudsætter, at materialet kan tåle det, samt at en række bestemmelser af bl.a. sikrings- og bevaringsmæssig karakter kan opfyldes af den lånende institution. Disse er nedfældet i dokumentet ”Betingelser for lån fra Det Kongelige Bibliotek til udstillinger”.

Genstande fra Det Kongelige Bibliotek kan normalt udlånes til biblioteker, arkiver og museer m.m., der har offentlige udstillinger som en del af deres virksomhed, egnede fysiske lokaliteter og et professionelt personale, der har uddannelse til at håndtere de værker, som udlånes. Udlån til privatpersoner finder ikke sted.

Udlån af genstande fra bibliotekets samlinger kan alene finde sted ved direkte aftale mellem Det Kongelige Bibliotek og den udstillingsansvarlige institution. Udlicitering af ansvar og udstillingsmæssig forvaltning til tredjepart accepteres ikke.

Når en anmodning om lån til en udstilling kan imødekommes, udarbejdes en lånekontrakt mellem den lånende institution og Det Kongelige Bibliotek.

Det ønskede materiale kan forud for den planlagte udstilling studeres i kopi eller original på Det Kongelige Bibliotek. For vejledning og hjælp til udvælgelse af relevant materiale kan rettes henvendelse til den afdeling, hvor materialet hører hjemme.

Forespørgsler og  anmodninger om lån til udstillinger rettes til:

Kontaktbiblioteket