Ansatte ved Københavns Universitets institutter

Universitetslån
Er du ansat ved Københavns Universitetets institutter, kan du til benyttelse på instituttet låne alle bøger, der er til hjemlån. De bestilte bøger og tidsskrifter bringes til og fra instituttet, og hjemkaldelserne er gebyrfri. Lånetiden er op til 1 år med mindre materialet hjemkaldes. Lånene kan fornyes i op til 3 år fra udlånstidspunktet.

Du melder dig ind ved at udfylde en onlineblanket.

Reglement for den særlige KU-låneordning for ansatte ved Københavns Universitet

Sådan bestiller du i REX
For at bestille bøger i REX skal du identificere dig som låner over for systemet:

• Vælg "Log på"
• Indtast det 6-cifrede lånernummer i øverste felt "CPR eller 6-cifret lånernummer".
• Indtast selvvalgt adgangskode i nederste felt "Adgangskode".

Hjemlånsmateriale
Når bogen reserveres, bliver dit standardafhentningssted anført, hvilket betyder, at værket bringes til instituttet. Dette kan ikke ændres. Det er også muligt at bestille fotokopier fra værker, som er i REX.

Læsesalsmateriale
Hvis du skal bruge læsesalsklausuleret materiale, har du de muligheder, som fremgår af skemaet:

Danske monografier fra KB’s pligtafleveringssamling trykt  1701-1918                                         

          

Digital kopi leveret via REX 
Benyttelse på Læsesal Vest

                       

Danske tidsskrifter fra KB’s pligtafleveringssamling trykt før 1900

Benyttelse på Læsesal Vest (hele tidsskriftshæfter)
Analog eller digital kopi (artikel)

Danske monografier og tidsskrifter fra KB's pligtaflleveringssamling trykt efter 1900

Indlån leveret til institut Benyttelse på Læsesal Vest

Monografier og tidsskrifter fra andre KB-samlinger trykt i perioden 1800-1914

Indlån leveret til institut Benyttelse på Læsesal Vest

Monografier og tidsskrifter fra UB-samlinger trykt i perioden 1800-1914

Leveret til institut
Benyttelse på Læsesal Vest

Monografier og tidsskrifter fra alle samlinger trykt før 1800 (se dog ovenfor)            

Benyttelse på Læsesal VestSom det fremgår af skemaet, reguleres adgangen til Det Kongelige Biblioteks læsesalsklausulerede materialer dels af samlingstilhørsforhold, dels af trykkeår. I nogle tilfælde tilbydes mulighed for at bestille en digital kopi, i andre for at bestille indlån fra andet bibliotek. I alle tilfælde kan du bestille materialerne til benyttelse på Læsesal Vest i Den Sorte Diamant. Når du skal bruge materialerne på Læsesal Vest, identificerer du dig med dit KU kort.

Undtaget fra bestilling til brug på Læsesal Vest er dog læsesalsklausuleret materiale, som kræver læsesals ID-kort, her skal du være indskrevet som privatlåner, se nedenfor.

Du kan endvidere bestille læsesalsklausulerede materialer fra Universitetsbibliotekssam-lingerne (UB-samlingerne) trykt i perioden 1800-1914 til institutadressen.

Elektroniske tidsskrifter, artikler m.m.
På Det Kongelige Biblioteks hjemmeside er der adgang til elektroniske tidsskrifter, e-bøger, fuldtekstdatabaser, bibliografier og indekser, hvor du selv kan udprinte teksten med det samme.

Fjernadgang til e-ressourcer
Du har som ansat ved Københavns Universitets fakulteter for Humaniora, Samfundsvidenskaber, Teologi, Jura, Science eller Sund også fjernadgang hjemmefra til Det Kongelige Biblioteks/Københavns Universitetsbiblioteks e-ressourcer, hvis du benytter indmeldelsesmuligheden. Opfylder du efter institutlederens vurdering ikke betingelserne for at kunne låne bøger efter Universitetsordningen, f.eks. ph.d.-studerende og eksterne lektorer ved Københavns Universitets fakulteter for Humaniora, Samfundsvidenskaber, Teologi, Jura, Science eller Sund, har du dog fjernadgang til e-ressourcerne hjemmefra, såfremt du både er registreret i KU's matrikel og er privatlåner på KB/KUB. Du skal da udfylde en onlineblanket.

Gæsteforsker ved Københavns Universitet uden dansk cpr-number
Er du gæsteforsker ved Københavns Universitet og ikke har et dansk CPR-nummer, skal du anvende denne blanket

Privatlåner

Hvis du ønsker at låne bøger med hjem eller ønsker at benytte de særlige læsesalsklausulerede materialer, som kræver læsesals ID-kort (se ovenfor), skal du indskrives som privatlåner.

Kontakt
Praktiske spørgsmål vedr. udlån (hjemkaldelser, fornyelser m.m.) kan rettes til Fjernlånet (e-mail fjernlaan.kbh@kb.dk)

Har du problemer med at oprette dig som låner i REX, eller har du glemt din adgangskode, kan du henvende dig til Kontaktbiblioteket