Personlige visebøger

 

Mennesker i de højere stænder i samfundet har siden renæssancen nedskrevet visebøger til personlig brug. I 1800- og 1900-tallet finder man også fænomenet blandt jævne folk. Sådanne visebøger rummer et personligt udvalg af sangtekster. De handler om krig og kærlighed, moral og religion, nyheder og evige sandheder. Viseteksterne fortæller historier og udtrykker følelser. Visebøgerne er et skriftligt udtryk, der kan sammenlignes med dagbøger og andre optegnelsesbøger.

Her kan du se indholdet i tre håndskrevne visebøger fra 1800-tallet. Der fortælles også om de tre mennesker, der har skabt bøgerne: En gårdmandssøn, Chresten Jensen fra Vestjylland. En væver, Jørgen Hansen fra Sydfyn. Og en husmandssøn og møllerdreng, Mads Pedersen fra Vestsjælland. De skrev alle en personlig visebog i 1840’erne. Gennem viserne får vi et kig ind i de tre unge mænds tanke- og forestillingsverden. Visebøgerne er udvalgt mellem de omtrent 400 tilsvarende, som Dansk Folkemindesamling har i sit arkiv.

Samtlige tekster i de tre bøger bliver fremlagt i original (faksimile) og i moderniseret afskrift. Der er to forskellige måder at søge i visebøgernes indhold. Desuden kan man søge i fritekst på sitets brødtekst. Faksimilegengivelsen er beregnet til forskere og studerende, mens den moderniserede afskrift er ment som en formidling af tekstens indhold til en bredere kreds. Du kan desuden læse om de tre personers liv, viserepertoire og sociale miljø.

Håndskrevne visebøger er meget lidt kendt og næsten ikke udforsket. De vil åbne en ny verden for nutidens visesangere, digtlæsere og almindeligt kulturhistorisk interesserede.

Tryk på menuen til venstre for at komme videre.