Se visebøgerne

Her bringes visebøgerne på to måder, dels i en digital kopi af originalen (faksimile) og dels i en moderniseret afskrift (moderne transskription). Faksimilegengivelsen er beregnet til forskere og studerende, mens afskriften er ment som en formidling af tekstens indhold til en bredere kreds. Der er mulighed for fritekstsøgning i den moderne transskription.

Nedenfor kan du se hele teksten i både faksimileudgave og moderne afskrift (åbner i et nyt vindue). Principperne for den moderne afskrift er også beskrevet nedenfor.


Gå direkte til hele teksten i faksimileudgave:

Chresten Jensens visebog, faksimile

Jørgen Hansens visebog, faksimile

Mads Pedersens visebog, faksimile

 

Gå direkte til hele teksten i moderne transskription:

Chresten Jensens visebog, moderne transskription

Jørgen Hansens visebog, moderne transskription

Mads Pedersens visebog, moderne transskription

For at se visebøgerne i moderne transskription, skal det gratis program Adobe Reader være installeret på din pc. Vil du se indholdsfortegnelsen for visebogen, skal du i programmet Adobe Reader trykke på ikonet "bogmærker" i navigationspanelet til venstre.  

 

Søg i visebøgerne 

Hvis du går ind i visebøgerne i moderne transskription (ovenfor), vil der være en søgefunktion i bjælken øverst på siden.

Desuden har du mulighed for at se alle tre visebøgers indhold efter førstelinjer.

 

Principperne for afskriften

Viserne er opstillet i strofer med synlige verselinjer. I originalen er teksten derimod som regel skrevet fortløbende, som om det var prosa, dog med nummerering af stroferne. Teksten bringes ordret, men ikke bogstavret. Det vil sige, at ord og ordstilling bibeholdes, men teksten gengives med moderne stavemåde. Den originale tegnsætning er erstattet med grammatisk tegnsætning.

De originale visebøger er skrevet af mennesker med kort skolegang og rummer mange inkonsekvenser i stavemåde og tegnsætning. Desuden er de fleste af viserne kopieret efter skriftligt forlæg. Dansk Folkemindesamling har derfor ikke fundet det meningsfuldt at gengive originalteksten, som den står. Formålet med moderniseringen er at formidle indholdet til en bred brugerkreds på basis af enkle, let forståelige principper. Moderniseringen griber desværre stedvis ind i rim og rytme ved at forkorte eller forlænge en verselinje med en stavelse, fx når datidsformen ”jeg elskte” gengives med ”jeg elskede”. Vi har også på dette punkt valgt modernisering, fordi originalen i forvejen ikke er konsekvent. Den, der vil synge viserne, må derfor være forberedt på, at forholdet mellem tekst og melodi kan variere lidt fra strofe til strofe.

Ord, som ikke kan læses eller mangler på grund af defekter i papiret, er markeret med ***. Tekst i skarp parentes, [ ], indholdsfortegnelsen samt visernes overskrifter, er tilføjet af Dansk Folkemindesamling. Hvis der er usikkerhed om forståelsen eller stavemåden af et ord, markeres det med ”[?]”.

 

Melodihenvisning

Udgiveren har i en række tilfælde tilføjet melodihenvisning i skarp parentes, men kun når henvisningen er fundet i andre 1800-tals-kilder. Melodihenvisninger er først og fremmest hentet fra skillingsvisetryk og sangbøger i Dansk Folkemindesamling. Ud fra melodihenvisningen kan man som regel finde en trykt udgave af melodien ved hjælp af Ove Bjørnum: Sangindeks, Ballerup 1981.