Om sitet

Om produktion af websitet Kildevæld

Research og faglig udredning

Arkivar, cand.mag. Lene Andersen
Projektkoordinator, cand.mag. Henriette Kragh Jacobsen,
Praktikant, BA Sara Juul-Olsen

 

Forfattere

Arkivar, cand.mag. Lene Andersen
Projektkoordinator, cand.mag. Henriette Kragh Jacobsen

Teksterne om fortællerne og indsamlingen er hovedsageligt skrevet af Henriette Kragh Jacobsen, mens Lene Andersen har skrevet alle bagrundsartiklerne.

 

Transskription af viser, eventyr og sagn

Studentermedhjælper, BA Maria Kargaard

 

Rensning af fonografvalser

Projektmedarbejder, MA Morten Carlsen

 

Korrektur

Cand.mag. Niels Ole Olsen
Ph.d. Ditte Benzon Goldschmidt

 

Overførsel af data til websitet

Studentermedhjælper, stud.mag. Kristine Jensen

 

Teknisk udvikling af sitet

Afdelingen for Digital Infrastruktur og Service (DIS), Det Kongelige Bibliotek, har stået for den tekniske udvikling af sitet.

 

Rensning af fonografvalser

Lydoptagelserne af viserne er i nogle tilfælde blevet nyoverspillet, hvis de eksisterende overspilninger fra 1960’erne ikke var i en tilstrækkelig kvalitet. Derefter er de blevet renset digitalt for at fjerne generende baggrundsstøj, herunder klik-lyde på valsen. Som du kan høre her på sitet, er det varierende, hvor godt et resultat, der kan opnås. I nogle tilfælde må man lade noget af baggrundsstøjen være, for ikke at ændre visesangerens stemmes kvalitet. Hastighed og dermed tonehøjde er valgt af Folkemindesamlingens teknikere, da det ikke i dag er altid muligt at afgøre med hvilken hastighed, valserne blev indspillet i 1907.

 

Ophavsret

Hvor intet andet er nævnt, stammer billederne fra Dansk Folkemindesamlings arkiv.

Dansk Folkemindesamling har bestræbt sig på at finde rettighedshaverne til det benyttede materiale. Eventuelle krænkelser af ophavsretten er derfor utilsigtet. Henvendelser vedrørende rettigheder kan rettes til dafos@kb.dk

Der må bringes kortere citater fra sitet, hvis det sker med tydelig kildeangivelse. Længere citater må kun bringes med tilladelse fra Dansk Folkemindesamling.
Renskrivning af viser, sagn og eventyr.

Grundtanken med denne digitale kildeudgivelse er, at eventyrene skal kunne forstås af nutidslæsere. Derfor moderniseres retskrivning og tegnsætning. Ordene gengives ordret, men ikke bogstavret. Enkelte dialektale udtryk er blevet formaliseret: Således er a og æ blevet til jeg. Dette er gjort for at lette læsningen. Når det ellers gælder dialektale eller forældede ord, er der indsat ordforklaring i skarpe parenteser [].Forkortelser er skrevet fuldt ud.

 

Anbefaling mht browser

Brugere af Mozilla Firefox og andre browsere kan desværre opleve problemer med bl.a. afspilning af lydfiler og fejl i layoutet. En løsning vil være i stedet at benytte Internet Explorer.

 

Besøg Dansk Folkemindesamling

Du er velkommen til at se originalmateriale fra Evald Tang Kristensens samling på Dansk Folkemindesamlings læsesal. Læs mere på www.dafos.dk 

 

Forsidefoto

Til højre i billedet på forsiden skal visesangeren Jens Christian Jensen til at synge ind i fonografen. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (til venstre i billedet) og komponisten Percy Grainger (i midten) optog viser med fonograf på en indsamlingsrejse i 1922. Foto: H.P. Hansen, 1922.