Karen Cathrine Christensdatter Kjær

Karen Cathrine Christensdatter Kjær (1829-1917) fik i 1907 besøg af de to folkemindesamlere Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen. Selv om hun da lå i sengen, lykkedes det at få optaget den gamle kones stemme på en fonografvalse. Det har desværre ikke været muligt at finde et billede af Trine Kjær.

Da Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen travede den lange vej ud til skrænten ved fjorden, hvor Karen Cathrine Kjær (1829-1871), kaldet Trine, boede i Sydthy, var hun 78 år.

De var kommet for at få den ældre kone til at synge nogle af de viser, som Tang Kristensen havde hørt hende synge et par år tidligere. Det lykkedes da også at få optaget nogle sange i den medbragte fonograf, selv om Trine Kjær ikke var vant til at synge på den måde og gik i stå midt i det.

Blandt samfundets dårligst stillede

Karen Cathrine Christensdatter Kjær blev født d. 13. februar 1829 i den lille flække Vesterby i Vestervig sogn, Sydthy, hvor der var nogle få gårde og huse. Forældrene, Christen Christensen Kjær og Johanne Andersdatter, er i folketællingerne beskrevet som inderste og almisselem og tilhørte dermed landbosamfundets dårligst stillede. Faderen ernærede sig som daglejer. 

Landmandsfamilie

Som ung pige tjente Trine Kjær hos forskellige gårdmænd i omegnen, bl.a. i Ydby, hvor hun mødte sin tilkommende. Som 26-årig giftede hun sig med den to år yngre Laust Christian Christensen. Året efter vielsen i 1855 flyttede de til en gård i Skjelager i Boddum, der var ejet af Trine Kjærs svigerfar.
De efterfølgende år fik de seks (dog måske syv) børn: Peder Christian, Hanne (Johanne) Christine, Christen Lausten, Sidsel Marie, Anders Christian, Niels Christen. I 1870 købte Laust Christensen gården af sin far, og familien levede sidenhen af landbruget dér. 

Boddum - Ydby2 Det gamle postkort viser området mellem Boddum og Ydby, hvor Karen Cathrine Christensdatter Kjær færdedes hele sit liv. Det er tydeligt, at det har været et meget afsides beliggende område.

På aftægt

Efter 47 års ægteskab blev Trine Kjær enke, og parrets ældste søn, Peder, overtog gården. Trine Kjær blev boende som aftægtskone, og på gården boede også datteren Hanne, der var ugift og fungerede som husholderske for den ligeledes ugifte Peder Laustsen.