Bopæl 1907

Området i det sydlige Thy, hvor Karen Cathrine Christensdatter Kjær boede i 1907, hed Skjelager. ”Det var en sej tur at komme dertil”, skrev folkemindesamleren, Evald Tang Kristensen, da han sammen med Hakon Grüner-Nielsen, besøgte stedet. Karen Cathrine Christensdatter Kjær boede der fra 1856 til sin død i 1917.

Karen Cathrine Christensdatter Kjær og hendes familie levede i små kår, og der har ikke været meget plads til et ægtepar med seks børn.

KCCKs hushalvkolon Tegningen er skabt på baggrund af udsagn fra naboer, der har kendt Karen Cathrine Christensdatter Kjær, og viser indretningen af det hus, hun boede i det meste af sit liv. Tegning: Gunnar Kjær Mortensen: Fra Skjelager på Boddum, Sydthy Årbog, 1987.
karen_cathrine_kjaer_foer-1 Her ses området, hvor Karen Cathrine Christensdatter Kjær boede i 1907. Det lå tæt på byen Boddum i Sydthy. Kort: KMS, 1842-1899.