Christine Andersen

Christine Andersen portr_C3A6t Christine Andersen (1850-1923) voksede som barn op hos en onkel, af hvem hun lærte mange gamle viser. Nogle af hendes sange findes på lyd i dag. Foto: Peter Olsen, 1895.

Christine Andersen (1850-1923) lærte som barn en del viser af sin onkel, Iver Pedersen, som hun voksede op hos.

Evald Tang Kristensen var flere gange på besøg hos Iver Pedersen for at høre ham synge mange fortrinlige viser.

I 1907 valgte Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen så at besøge Christine Andersen, så de ved hjælp af fonograf kunne optage nogle af de viser, hun kunne fra sin barndom.

Du kan lytte til fonografoptagelser ved at klikke på titlerne under Christine Andersens navn i venstremenuen. 
 

Tidligt forældreløs

Christine Andersen blev født den 17. november 1850 i Rind sogn ved Herning. Allerede som treårig mistede hun sin far, Anders Christen Christiansen, der døde af tuberkulose, og endnu inden der var gået to år, døde også moderen Maren Christensdatter. Christine Andersens søskende døde ligeledes alle af den smitsomme tuberkulose.

Iver Pedersen Iver Pedersen, der blev plejefar for Christine Andersen, og lærte hende mange gamle viser. Han havde også selv flere gange modtaget folkemindesamleren Evald Tang Kristensen i sit hjem og sunget for ham. Foto: H.P. Hansen.

Plejebarn

Christine Andersen kom derfor i pleje hos sin moster, Mette Christensdatter, og onkel, Iver Pedersen, der boede i landsbyen Lind, ikke langt fra hvor hun var født. De havde lovet Christine Andersens mor at tage pigen til sig, og det løfte holdt de, selv om de på det tidspunkt begge var i 50’erne.

En stor familie

Efter sin konfirmation i 1864 kom Christine Andersen ud og tjene forskellige steder i nabolaget. Hun blev i 1878 gift med den jævnaldrende Lars Christian Christensen, og flyttede til hans fødegård Vesterager.

Inden der var gået et år, havde de fået deres første barn, Anna Sesilje, og siden gik det stærkt med familieforøgelsen: Signe Maria (født 1881), Agnes Kristine (1882), Anna Sesilje (1883), Kristian Sigvald (1885), Magda Karoline (1887), Laura Margrethe (1889), Ingvar Otto (1891), Niels Vesterager (1893), Viggo Vinter (1896), Ejnar Gotfred (1899). Af parrets i alt 11 børn døde de to førstefødte med en dags mellemrum som helt små.

Foruden de mange børn, havde parret også Lars Christian Christensens forældre boende på aftægt, ligesom de i perioder havde hans søster og nogle landbrugsmedhjælpere som logerende.

Fra land til by

Da Christine Andersen var blevet 63 år, købte ægtefællen et hus i Hammerum by, Gjellerup sogn, hvortil de flyttede i 1913. Der boede hun indtil sin død i 1923. Christine Andersen blev begravet på Gjellerup kirkegård. 

hammerum Elmegade 16 i Hammerum by, hvor Christine Andersen boede på sine ældre dage. Lokalhistorisk Samling for Gjellerup.