Christen Hansen Møller

 

Christen Hportr_C3A6tChristen Hansen Møller (1837-1930)

 

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen optegnede flere gange hos Christen Hansen Møller, for denne kunne dels huske mange viser og dansevers, men han kunne også fortælle sagn, eventyr og om gamle dages levevis på landet. I 1907 var Tang Kristensen på besøg sammen med Hakon Grüner-Nielsen.Ved den lejlighed sang Christen Hansen Møller nogle viser, som blev optaget ved hjælp af en fonograf, og optagelserne eksisterer stadig.

Du kan læse nogle af hans fortællinger og høre nogle af hans viser ved at klikke på titlerne i venstremenuen.

Gåsedreng

Christen Hansen Møller blev født d. 20. december 1837 på Bregnhovedgaard i Give sogn som tredje barn i en søskendeflok på fem.

Fra tidlig barndom hjalp han sine forældre, gård- og handelsmand Hans Christensen Møller og Ane Katrine Kirstine Knudsdatter, med arbejde i landbruget. Først måtte han vogte gæs og får, og fra han var otte år gammel, trak han med stude til markeder i det sønder- og sydjyske område.

Ungdom i byen

Som 19-årig drog Christen Hansen Møller i 1856 til Vejle, hvor han i tre år arbejdede som forkarl i købmand Riis’ brændevinsbrænderi. Derefter vendte han tilbage til fødegården, hvor han blev de næste fem år.

Familiefar

I 1864 blev den 27-årige Christen Hansen Møller gift med den 5 år ældre enke Petrea Ane Jensen. Hun var blevet alene med tre små børn: Niels, Sara og Mette Marie. Hun ejede en gård i Hedeby, Ringive sogn, som Christen Hansen Møller kom til at drive. Den hed Hedegaard, men fik senere navnet Midtgaard.

Her fik parret sammen fem børn: Jens, Ane Katrine, Hansenine, Jensine og Hans, der fik glæde af faderens fortællekunst, når han videregav de mange eventyr, sagn, gåder, remser, lege og viser, som han kendte.

Gennem årene havde parret flere tjenestefolk boende, ligesom også Christen Hansen Møller forsørgede sin svigermor på hendes gamle dage.

cmh med familie2 På sine ældre dage boede Christen Hansen Møller og hans hustru, Petrea, på aftægt hos datteren Jensine og svigersønnen Ansgar. Her ses de alle fire sammen med tre børnebørn. Ca. 1908. Foto: Give-Egnens Museum.

Udvidelse af bedriften

Året efter sin vielse købte Christen Hansen Møller en gård mere, Østergaard, der ligger få hundrede meter fra Midtgaard. I årene 1898-1900 byggede han yderligere en gård, Nørregaard, til sin nygifte datter Jensine og hendes ægtefælle, Ansgar Hansen.

Christen Hansen Møller selv og hans hustru flyttede samtidig dertil og boede sidenhen på aftægt hos datteren og svigersønnen.

Foregangsmand

Christen Hansen Møller var på flere områder en pioner og igangsætter inden for landbruget. Han var blandt de første, der rejste plantager og opdyrkede hede, ligesom han tidligt startede med forsøg på rationel udnyttelse af engarealer og plantede læhegn.

I mange år fungerede han som sognerådsformand i Ringive, han var formand for Langelund Mejeri, medlem af sparekassens bestyrelse og formand for Vejle Vestre Brandassurance Selskab. Christen Hansen Møller var ligeledes medlem af Vejle amtsråd i en del år. Her arbejdede han bl.a. for bedre sundhed, for opførelse af nye skoler og for at få forbedret lokale trafikforhold.

Mindesten

Christen Hansen Møller døde i 1930 og blev dermed 92 år. Han nåede forinden at blive belønnet med Dannebrogordenens hæderstegn, ligesom der senere blev rejst en mindesten for ham i Give Lystanlæg. Han er endvidere nævnt på en mindesten i Kongenshus for Hedens opdyrkere.

Det er muligt at læse mere om Christen Hansen Møllers liv, da han har skrevet om bl.a. sit eget liv i Vejle Amts Årbøger for 1918. Desuden har hans ældste søn, lægen og folkemindesamleren J.S. Møller, fået udgivet forskellige efterladte manuskripter af faderen.

Mindesten Give Lystanl_C3A6g2 Hjemegnen højnedes ved hans virke, står der på mindestenen i Give Lystanlæg rejst for Christen Hansen Møller. 2008.