Ane Marie Jensdatter

00023-Ane-Marie-JensdatterAne Marie Jensdatter (1829-1911)

Ane Marie Jensdatter var ikke særlig god til at synge, men hun kunne alligevel gengive en hel del viser, som hun bl.a. havde lært af sin mor, for folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, der besøgte hendes flere gange.Til gengæld var hun ifølge Tang Kristensen "fortræffelig til at fortælle, og hun kunne en masse eventyr… Det var virkelig forbavsende, så stærk en hukommelse, hun havde."Da folkemindesamleren besøgte Ane Marie Jensdatter i 1907, optegnede han da også netop nogle gode fortællinger. Mange af de eventyr, Ane Marie Jensdatter kunne huske, er bevaret til i dag.

Du kan læse nogle af hendes eventyr ved at klikke på titlerne i venstremenuen. 
  

Fæstebønder

Ane Marie Jensdatter blev født den 1. september 1829 i Ydby sogn i det sydlige Thy. Hun havde da to storesøstre og fik flere mindre søskende. Som 4-årig flyttede hun med forældrene, Jens Christian Pedersen Leegaard og Ane Marie Poulsdatter til Bedsted, hvor de havde erhvervet en fæstegård under herregården Tanderup.

 

Enlig mor

Efter sin konfirmation i 1844 kom Ane Marie Jensdatter - som det var sædvane - ud og tjene i nabolaget. Hun var dog indimellem hjemme hos forældrene, bl.a. i 1847, da Peder Christensen tjente på faderens gård. Året efter føder Ane Marie Jensdatter som 18-årig sit første barn, Kirsten. Den 10 år ældre Peder Christensen blev udlagt som barnefar.
Ane Marie Jensdatter blev derefter boende hos sine forældre. Kort efter døde faderen og hun hjalp da sin mor med at passe gården. Først i 1852 blev hun gift med sit barns fader, Peder Christensen. 

 

Husmandsfamilie

Parret boede i et husmandssted kaldet Bakkegården i Bedsted by og fik efterfølgende tre børn mere, Christen (født 1855), Ane Marie (1858) og Maren Kjerstine (1860). De havde desuden både flere ældre mennesker og børn boende, som blev forsørget af fattigvæsenet. I 1890, da parret var i 60’erne, havde de deres 12-årige barnebarn, Niels Peder, boende.Peder Christensen døde i vinteren 1895. Ane Marie Jensdatter blev boende i deres hus sammen med barnebarnet, Niels Peder Nielsen, kaldet Peder Kræn. Han overtog sidenhen gården, og Ane Marie var i aftægt hos ham frem til sin død i januar 1911. Hun blev begravet på Bedsted kirkegård.   

Bedsted kirke2 Bedsted Kirke var Ane Marie Jensdatters lokale folkekirke. Det var her, hun blev konfirmeret, viet og begravet fra. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.