Andreas Knudsen

 Andreas Knudsen (1858-1952).

Andreas Knudsen lærte allerede som barn nogle af de viser, som han sang for Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen ved deres besøg i 1907.

De to folkemindesamlere optog viserne ved hjælp af en fonograf - og du kan høre hvordan det lød, hvis du klikker på titlerne under Andreas Knudsens navn i venstremenuen.


Evald Tang Kristensen havde også besøgt Andreas Knudsen i 1906, hvor han både sang og fortalte eventyr for folkemindeindsamleren. Evald Tang Kristensen var rigtig glad for at få optaget og nedskrevet de viser, som Andreas Knudsen kunne huske, fordi Tang Kristensens mente, at de var gamle.

Barndom i Sønderjylland

Andreas Birger Knudsen blev født d. 28. oktober 1858 på godset Trøjborg i Sønderjylland, som hans far først forpagtede og siden overtog fra bedstefaderen Knud Lausten Knudsen.

Andreas voksede op på godset hos sine forældre Hans Aagesen Knudsen og Flore Tranberg Knudsen.

Tr_C3B8jborg

Godset Trøjborg, hvor Andreas Knudsen blev født og voksede op. Her lærte han bl.a. nogle gamle viser af en røgter, der var ansat på godset.

 

Sønderjylland blev tysk

I 1864 blev Sønderjylland indlemmet i det tyske rige, da Danmark tabte krigen mod Preussen. Andreas Knudsen og hans familie var meget dansksindede, og derfor ansøgte han om at flytte nordpå til Danmark, så han kunne forblive dansk statsborger. Ved en særlig akt blev han i 1875 ”løst af sit undersætlige forhold til Preussen”.

Landvæsenselev og soldat ved 1. bataljon

Derefter flyttede Andreas Knudsen i 1877 til København, hvor han boede på Amagertorv 4. Som ung var han landvæsenselev, men aftjente også sin værnepligt for sit fødeland, som han havde ønsket det. Han påbegyndte som rekrut den 25. april 1878, og efter endt uddannelse og tid som menig hjemsendtes han seks måneder senere fra 1. bataljon. Han blev atter indkaldt en måned i sommeren 1879 og igen i 1881. I militærets stambog er han beskrevet som spinkel af vækst, han var 1,62 m høj, havde lyst hår og blå øjne.

Vielse med kusine

Efter tiden i København flyttede Andreas Knudsen i 1880 tilbage til Jylland. Hans far havde da købt Engelsholm Ladegård i Nørup sogn ved Vejle til sin ældste søn. Fire år efter giftede Andreas Knudsen sig med sin kusine fra Tønder, Maren Dagmar Refslund, i Tønder Kirke.

Bygger Abildgaard og stifter familie

Måske for at gøre plads til en kommende familieforøgelse byggede han snart stuehuset om, så det blev større og fik sit nuværende udseende. Samtidig ændredes gårdens navn til Abildgaard.

Andreas og hans hustru fik da også brug for pladsen. I 1885 fik de deres første barn, Flora, opkaldt efter sin farmor, og efterfølgende fik parret yderligere tre børn: Hans (født 1886), Maren (født 1889) og Knud (født 1896).

Andreas Knudsen familie

Andreas Knudsen med sin familie. Foto: A.H. Faber.

 

Proprietær med en stor bedrift

Ved folketællingen i 1901 og 1906 har Andreas Knudsen mange folk arbejdende og boende på gården. Det er blevet en stor bedrift, hvor det er nødvendigt med fodermester, forkarl, røgter, tjenestefolk, husjomfru, stuepige, husholdningselev og en lærerinde til børnene. I 1912 fik han bygget ny hestestald med karlekamre og magasin.
Andreas Knudsen står nu noteret som proprietær, dvs. en stor jordbesidder med typisk 12-20 tdr. htk. Han klarede sig godt som landmand. I 1916 havde Andreas Knudsen en formue på 80.000 kr. og en årlig indkomst på 8.000 kr. Til sammenligning tjente hans tyende mellem 300 og 450 kr. om året.

Flytter til Vejlby ved Fredericia

Da Andreas Knudsen rundede de 60 år i 1918, solgte han Abildgård og flyttede i stedet til landsbyen Vejlby uden for Fredericia (Vejlby sogn). Her drev han i flere år Sølundgaard, inden han afgav den til sønnen Knud.

Andreas Knudsen guldbryllup

Andreas og Maren Dagmar Knudsen kunne fejre deres guldbryllup i 1934. Parret ses i midten af billedet siddende i én af stuerne på Sølundgaard.

 

Aktiv i bestyrelser

I en årrække sad Andreas Knudsen i bestyrelsen for Vejle og Omegns smørforsyning, i bestyrelsen for Landbomejeriet i Fredericia, samt i bestyrelsen for Filsø.

Enkemand

Efter sin kones død, flyttede Andreas Knudsen til Strib, hvor han boede hos sin datter Maren, gift Hjorth. Efter længere tids sygdom døde han den 19. august 1952, næsten 94 år gammel. Han blev begravet på Vejlby kirkegård.