Lovise Hansen

Lovise Hansen portr_C3A6t Folkemindesamlerne Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen besøgte og overnattede hos Lovise Hansen (1848-1924) på deres rundtur i Jylland i 1907. Foto: C. Pedersen, 1911.

Lovise Hansen blev af Evald Tang Kristensen omtalt som en meget flittig samler af folkeminder.

Gennem flere år indsamlede hun især visetekster, melodier, sagn og eventyr, som hun sendte til ham. Hun sang også mange viser for Tang Kristensen, bl.a. da han sammen med Hakon Grüner-Nielsen besøgte hende i 1907.

Nogle af viserne blev optaget ved hjælp af en fonograf, og du kan i venstremenuen klikke på titlerne og lytte til et uddrag af dem. Via venstremenuen kan du også læse enkelte af de sagn og eventyr, som Lovise Hansen videregav.

I breve sendt til de to folkemindesamlere fortalte Lovise Hansen, hvor hun kendte viserne fra. Hun skrev, at hun allerede som barn havde lært flere af dem af sine skolekammerater og ikke mindst sine forældre. Moderen sang for hende, og flere dansemelodier kendte hun fra sin far, der var musikant.

En familie i små kår

Lovise Hansen blev født den 13. november 1848 som det syvende barn i en søskendeflok. Hun voksede først op hos sine forældre, Hans Poulsen og Karen Pedersdatter i den lille landsby Klæstrup i Jerslev sogn i Vendsyssel. De levede under små kår, hvor faderen ernærede sig som daglejer, træskomager og spillemand. Som 12-årig var Lovise Hansen sat i pleje hos en farbroder og tante.

Småbørnslærerinde

Efter sin konfirmation i 1863 kom Lovise Hansen ud at tjene, dels i nogle af nabosognene, men også i Als sogn i det østlige Himmerland. Hun opnår at få en uddannelse som småbørnslærerinde, og igennem 1880’erne var Lovise Hansen ansat som lærerinde forskellige steder i Nordjylland. Hun supplerede indimellem sin indtægt ved om aftenen at undervise voksne piger i håndarbejde.

Amerika tur/retur

I 1895 udvandrede Lovise Hansen som så mange andre i den periode til Amerika. Destinationen var i første omgang Chicago, Illinois, men om hun forblev i storbyen eller rejste videre, er uvist. Lovise Hansen vendte dog tilbage til Danmark igen i 1898, hvor hun kom til Dover i Sydthy. Her blev hun husbestyrerinde hos sin fætter, den pensionerede lærer og enkemand Poul Kr. Andreasen. Det var her, hun boede, da hun i 1907 indsang viser i fonografens tragt.

Inden sin død i 1924 var Lovise Hansen atter flyttet, nu til Sønder Kongerslev sogn i det østlige Nordjylland, hvor hun kom til at bo hos sin søster og dennes datter og svoger. Hun forblev livet igennem ugift.

Thingvalla3-3 Som så mange andre i samme periode drog Lovise Hansen til det forjættede Amerika i 1895. Hun har ikke i sine breve fortalt, hvad der fik hende til at udvandre, eller hvorfor hun rejste tilbage til Danmark efter tre år. Lovise Hansen sejlede til USA med skibet Thingvalla, der ses her.

En engageret, aktiv kvinde

Foruden sit engagement i indsamling af folkeminder, interesserede Lovise Hansen sig også for politik. Hun deltog lyttende, når der var foredrag i forsamlingshusene og på højskolerne, og hun var en flittig læser, ligesom hun gav sin mening til kende i aviser. Foruden en årelang brevveksling med Evald Tang Kristensen, sendte de også hinanden bøger og udvekslede synspunkter om samtiden.