Svinedrengen

Da folkemindesamlerne, Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen, besøgte Lovise Hansen i 1907 for at optage hendes viser med en fonograf, sang hun bl.a. visen om svinedrengen. 

Visen har været meget udbredt gennem flere hundrede år i Danmark og kendes i de andre skandinaviske lande.

På fonografvalseoptagelsen var kun plads til nogle få vers. Her kan du læse en længere version af visen gengivet efter "Danmarks gamle folkeviser" (1853-1976):

Peder Svinedreng han lå under busken og bad,
- nå nå nå, så så så –
for han ville kongens datter have.
Dirlin dirlin dallala.

 

Om aftenen så sildig [sent], da duggen faldt på,
liden Kirsten hun ville til Peder Svinedreng gå.

 

Liden Kirsten hun banker med skarlagen fin [tøj af fint stof]:
Stat [stå] op, Peder Svinedreng, du lukker mig ind.

 

Slet ingen så har jeg stævne sat,
ej heller oplukker jeg min bolig om nat.

 

Femten små låse og så en pind,
dem pilkede [pillede] hun fra, og så gik hun ind.

 

Så satte hun sig på sengestok [sengestolpe],
så legede hun med hans gule hårlok.

 

Ja, jeg skal gå for kongen og klage dig ud,
for jeg må ikke have ro i min seng.

 

Du må klage, som du bedst klage vil,
der er ingen anden, mit sind står til.

 

Om morgenen så tidlig, da det blev dag,
Peder Svinedreng han gik for kongen at klage.

 

Om dagen så vogter jeg dine får ud i eng,
om natten må jeg ikke have ro i min seng.

 

Om dagen vogter jeg dine svin ud i skov,
om natten må jeg ikke for din datter sove.

 

Kongen han kalder på tjeneren sin,
han byder liden Kirsten for sig at træde ind.

 

Liden Kirsten hun træder nu for bord:
Hvad vil hr. kære fader, der har mig sendt ord?

 

Her står Peder Svinedreng og klager dig ud,
du venter vel snarlig at blive hans brud.

 

Jeg har lovet dig en ridder så fin,
nu kan du gå med Peder Svinedreng og vogte mine svin.

 

Jeg har lovet dig en ridder så bold [modig, dristig],
nu kan du gå med Peder Svinedreng Fanden i vold.

 

Peder Svinedreng løftede op sin bredskyggede hat,
forinden var den med guldperler besat.

 

Peder Svinedreng knappede op sin kjortel grå,
forinden var den beklædt med guldmår [stof med guldtråde].

 

Tænker du, at jeg vogter dine svin ud af nød,
jeg vidste, liden Kirsten hun var en mø.

 

Tænker du, at jeg vogter dine får ud af trang,
jeg er kongens søn fra England.

 

Så tog han liden Kirsten hjem til sit land,
- nå nå nå, så så så –
der sidder hun dronning i England.
Dirlin dirlin dallala.