Nonner

Evald Tang Kristensen har fået kendskab til dette lille stedsagn via Lovise Hansen. Han publicerede det i kildeudgaven ”Danske sagn.”

”Hemmelig løngang”

Vrejlev kloster var et nonnekloster. Der fortælles, at en underjordisk løngang var anbragt af munkene på Børglum kloster fra dette hen til Vrejlev, så at munkene og nonnerne stadig stod i forbindelse med hinanden, hvad der tit drog sørgelige følger efter sig. Derfor var det heller ikke så sjældent, at én af nonnerne blev indmuret, og der skal være tydelige spor af dette endnu.

B_C3B8rlum kloster2 Billedet viser Børglum Kloster i Vendsyssel. Klosteret har været forbundet med en hemmelig underjordisk gang til Vrejlev Kloster, hvis man skal tro Lovise Hansens sagn. Billede: J.Th. Hansen, 1899.