Erindring om Christine Andersen

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen medbragte på sine mange indsamlingsrejser notesbøger, som han undervejs på turene gjorde bemærkninger i om bl.a. vejret, transportmidlerne han brugte, rejseforholdene i øvrigt og ikke mindst om de personer, han besøgte.

Vesterager f_C3B8r Gården Vesterager i Fastrup uden for Herning, hvor Christine Andersen boede i 1907. Foto: Herning Lokalhistoriske Arkiv.

På baggrund af bl.a. sine notesbøger og breve skrev han sine erindringer, der i 1923-27 blev udgivet i fire bind med titlen "Minder og Oplevelser".

Tang Kristensen besøgte ved flere lejligheder Christine Andersen, og her kan du læse udpluk fra erindringerne om hans besøg hos hende. 

Minder og Oplevelser, Bind II, side 62 (1869)

”I sommerens løb havde jeg været ovre hos Iver Pedersen i Lind, en gammel aftægtsmand [mand der fik fri bolig og forplejning hos en ny ejer af sin tidligere ejendom], som jeg havde fået opspurgt [spurgt efter].

Han kunne mange fortrinlige viser og var i det hele en herlig mand at komme til i den anledning, da han var så villig, som noget menneske kunne være. Det var hos ham, Kristine Kristensen [født Andersen] i Fastrup, som jeg mange år efter besøgte, blev født. Hun havde endnu et godt lignende billede af gamle Iver hængende i sin stue. De viser, jeg der fik, var til dels helt nye for mig, og jeg var da svært glad ved at komme over til ham.”

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 202 (1900)

”Næste morgen drog jeg så videre og kom omsider til Herning og derfra over til Fastrup, hvor jeg opsøgte Lars Kristians kone, Kristine Andersen, der kunne tilsige mig nogle vers, som hun havde lært af den gamle Iver Pedersen ovre i Lind, hos hvem hun var opdraget.”

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 257 (1903)

”Så tog jeg ud til Gjellerup og gik ind til Kristine Andersen i Fastrup. Hendes mand, Lars Kristian Kristensen, fortalte et par sagn, mens hun sang nogle gamle viser, som jeg var særlig glad ved, da hun havde lært dem af gamle Iver derovre i Lind.”

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 269 (1903)

”Derfra gik jeg over Thyregod og Ejstrup den lange vej op ad Isen og Kølkjær og Fonnesbæk, til jeg endelig nåede Skovby i Gjellerup. Her overnattede jeg og gik så næste dag til Fastrup for igen at få talt med Lars Kristians kone, Kristine Andersen. Herfra gik vandringen videre over Frølund og Favrholt til Lundebjerg og så fra Ildsgaard til Skaaphuset.”

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 345 (1907)

”Jeg skrev hjem til min kone, da vi var kommet til Hammerum, at vor bestemmelse var at komme hjem til Vejle torsdag aften den 5. juni.

Men vi skulle da også ud til Fastrup fra Hammerum og måtte så om ad Herning. I Hammerum fik vi Mette Kristensen til at synge ind i en valse for os, og vi var også hos Kristine Andersen i Fastrup og fik ligeledes hende til at synge. Den valse hun sang ind i, blev snart efter afstøbt i kobber, og afstøbningen skal efter sigende være vellykket.”