Erindring om Christen Møller

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen medbragte på sine mange indsamlingsrejser notesbøger, som han undervejs på turene gjorde bemærkninger i om bl.a. vejret, transportmidlerne han brugte, rejseforholdene i øvrigt og ikke mindst om de personer, han besøgte. 

cmh med familie2 Christen Hansen Møller ses her til venstre med et af sine børnebørn på skødet. Han og hustruen, Petrea (til højre) var på deres ældre dage aftægtsfolk hos en datter og svigersøn på gården Nørregaard i Hedeby tæt ved Give. Ca. 1908. Foto: Give-Egnens Museum.


På baggrund af bl.a. sine notesbøger og breve skrev han sine erindringer, der i 1923-27 blev udgivet i fire bind med titlen "Minder og Oplevelser".

Da Christen Hansen Møller kunne synge og desuden var god til at fortælle både eventyr, sagn og historier om det daglige liv i gamle dage, var Evald Tang Kristensen glad for at besøge ham.

I alt fik Christen Hansen Møller besøg fire gange af folkemindesamleren, og her kan du læse udpluk fra Evald Tang Kristensens erindringer, hvor han kort omtaler besøgene. 

Minder og Oplevelser, Bind III, side 94 (1888)

”Niels Søndergaard og Hans Pedersen gav mig også gode bidrag, og jeg gik endog fra Lindeballe helt hen til Ringive og besøgte der både præst og degn og Christen Hansen Møller oppe i Hedegaard. Denne sidste havde en del gammelt tøj, som han overlod mig. Til gengæld gav jeg ham en af mine store bøger. Præsten var Richter, der senere kom til Vejen og er der endnu.

 

Christen Hansen Møller gav mig rigtig gode bidrag, og jeg fortrød ikke at være kommet derhen, skøndt jeg fik megen gang ud af det, da afstandene i den egn var meget store.”

Minder og Oplevelser, Bind III, side 290 (1889)

”I Ringive opsøgte jeg Christen Hansen Møller i Hedegaard, og han gav mig mange gode bidrag. Både fik jeg en hel del gamle bonderegler og nogle gamle skæmteviser, som han sang for mig, og tillige fik jeg en del toner skrevet op.”

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 244, (1902)

”Altså rejste jeg den 30. september og var først ude i Ringive hos Christen Hansen Møller i Hedegaard. Hos ham fik jeg ikke alene nogle gamle viser optegnet, men også deres melodier, og så tog jeg derfra ud til Ane Marie Nielsen.”

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 342, (1907)

”Så tog vi ud til Christen Hansen Møller i Hedeby, Ringive, og hos ham fik vi en del melodier, og jeg optegnede visen om "Ridder Ole" og et dansevers. Hvad han ellers kunne, havde jeg forud fået.”