Erindring om Andreas Knudsen

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen medbragte på sine mange indsamlingsrejser notesbøger, som han undervejs på turene gjorde bemærkninger i om bl.a. vejret, transportmidlerne han brugte, rejseforholdene i øvrigt og ikke mindst om de personer, han besøgte.

Andreas Knudsen familie Andreas Knudsen boede på Abildgaard ved Ravning nær Vejle med sin familie fra 1880 til 1918 og altså også de to gange, han fik besøg af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Foto: A.H. Faber.

På baggrund af bl.a. sine notesbøger og breve skrev han sine erindringer, der i 1923-27 blev udgivet i fire bind med titlen "Minder og Oplevelser".

Her kan du læse udpluk, der handler om de to gange i henholdsvis 1906 og 1907, hvor Tang Kristensen besøgte Andreas Knudsen.

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 331-332 (1906)

 ”Jeg var dog ude i Vandel den 23. oktober og besøgte der Mogens Jensen, Martin Pedersen og Andreas Nielsen, og alle tre fortalte mig helt gode sagn. Dernæst tog jeg ud til Mørup for at besøge lærer S. N. Mouritsen, og jeg var da også hos Haagen Mørch, der boede i en nabogård. Denne sidste især fortalte mig flere gode ting.

Dernæst var jeg også hos Andreas Knudsen i Ladegaard, som siden fik navnet Abildgaard, i Nørup Sogn. Han var jo søn af den bekendte Knudsen på Trøjborg, og af ham skulle jeg have en del gamle viser.

Jeg tog med toget til Ravning Station og gik så op gennem skoven dertil. Min rejse lykkedes godt nok, for jeg fik ikke alene viser, men også optegnet en hel del melodier dertil og så 5 eventyr og noget mere………

Andreas Knudsen solgte kort efter gården og flyttede så ned til Vejlby ved Fredericia, hvor han fik en anden gård, og der bor han endnu.” 

Minder og Oplevelser, Bind IV, side 340 (1907)

”Dernæst havde vi boghandler Arild Kousgaard i Vejle til at synge nogle gamle salmemelodier, og så tog vi med toget ud til Ravning Station og gik op til Abildgaard for at få ejeren der, Andreas Knudsen, til at synge for os. Det var han villig til, og jeg var rigtig glad ved at få hans melodier optegnet. Dem havde han lært der nede på Trøjborg, hvor han hørte hjemme.”