Viser & eventyr fortalt for 100 år siden

I 1907 tog folkemindesamlerne Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen på rejse rundt i Jylland. Med sig havde de en lydoptager (fonograf), som de optog med, når de var ude og besøge mennesker, som var gode til at synge og fortælle. 

Folkemindesamlerne mente dengang, at fortællerne kunne huske viserne og eventyrene stort set uforandrede, som de var blevet fortalt siden middelalderen. Derfor kaldte de dem ”folkeminder.” I en af sine bøger kaldte Evald Tang Kristensen fortællerne for ”gamle kildevæld” for at illustrere, at de gamle viser, sagn og eventyr strømmede fra de gode fortællere. Som en skattegraver ville han indsamle dette gamle ’guld’ og bevare det for eftertiden.

Tang Kristensen var dog også opmærksom på, at fortællingerne skulle ses i sammenhæng med de mennesker, der fortalte dem. Den tanke har vi arbejdet videre med her på sitet. Du kan møde seks fortællere, som Tang Kristensen og Grüner-Nielsen besøgte. Ved at høre og læse deres fortællinger kan du få et indtryk af de tanker og forestillinger, der var en del af hverdagen hos mennesker på landet for over hundrede år siden. Du kan også læse baggrundsartikler, der kan hjælpe med at åbne op for nogle af de perspektiver og tolkningsmuligheder, der ligger i fortællingerne.