Personlige visebøger

Visen-synges-paa-Skive-marked ”Visen synges på Skive marked”, tegning af Hans Smidth 1867

Indblik i tre unge mænds forestillingsverden

Dansk Folkemindesamling har åbnet en hjemmeside www.kb.dk/personlige-viseboeger (åbner i nyt vindue), der fremlægger tre unge mænds håndskrevne visebøger fra 1840'erne. De har tilhørt en gårdmandssøn fra Vestjylland, en væver fra Sydfyn og en møllerdreng fra Vestsjælland. Bøgerne rummer et personligt udvalg af sangtekster. Gennem viserne kan vi få et kig ind i de tre unge mænds tanke- og forestillingsverden. Viserne handler om krig og kærlighed, moral og religion, nyheder og evige sandheder. Viseteksterne fortæller historier og udtrykker følelser.

Samtlige tekster i de tre visebøger bliver fremlagt i original (faksimile) og i moderniseret afskrift. Ved hjælp af tekst og billeder sættes visebøgerne desuden ind i en kontekst. Du kan desuden læse om de tre personers liv, viserepertoire og sociale miljø. Blandt andet har to af bøgerne været brugt ved fronten under Treårskrigen.

Hvis man interesserer sig for den betydning, bøgerne har haft for deres ejere, kan de udnyttes som interessante kilder til menigmands historie. Så bliver de til personlige visebøger og dermed til stemmer fra fortiden ligesom dagbøger og erindringsbøger. Visebøgerne er udvalgt mellem de 400 tilsvarende, som Dansk Folkemindesamling har i sit arkiv.

Klik her for at gå til sitet "Personlige visebøger"