Undervisning

Julius-Exner---Et-bondegild

 

Dagliglivets kultur

Dagliglivets kultur er et undervisningsmateriale om almindelige menneskers liv, som det er kommet til udtryk fra 1700-tallet frem til vores nutidige hverdag. Materialet er målrettet folkeskolens 7.-10. klasse og kan bruges i fagene dansk, historie og samfundsfag.

Dagligliv.dk er udviklet af Gyldendal Web i samarbejde med Dansk Folkemindesamling og er udgivet af Dansk Folkemindesamling.

 Undervisningsmaterialet er gratis at benytte og kan ses på www.dagligliv.dk